Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trách nhiệm xã hội

​​​​​Là một phần trong cam kết của chúng tôi để tạo ra giá trị thực trong một thế giới thay đổi không ngừng, chúng tôi được xác định là một công dân tốt trong cộng đồng toàn cầu của chúng ta. Chúng tôi có trách nhiệm về tác động xã hội, môi trường và kinh tế của các hoạt động của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng các chính sách và thực tiễn kinh doanh để phản ánh các tiêu chuẩn cao nhất về tính minh bạch của công ty, quản trị và đạo đức. Chúng tôi hỗ trợ tất cả các khía cạnh của các chương trình trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những khu vực đặc biệt phù hợp cho chúng ta. Chúng tôi có các kỹ năng và cơ hội để giúp giảm thiểu các tác động có ý nghĩa của bất động sản đến môi trường. Mục tiêu của chúng tôi là được các nhà lãnh đạo chấp nhận ngành công nghiệp bất động sản tạo giá trị  bền vững môi trường và quản lý năng lượng.

Xin vui lòng xem www.joneslanglasalle.com/CSR để tìm hiểu thêm về các hoạt động xã hội của chúng tôi.

Trách nhiệm với Môi trường

Chúng tôi cam kết là ngành công nghiệp bất động sản hàng đầu bền vững môi trường và quản lý năng lượng mang lại lợi ích cho cả khách hang và cả chúng tôi. Với khả năng của chúng tôi sẽ  cung cấp cho chúng ta cơ hội để thay đổi việc sử dụng phương tiện giao thông nhằm giảm thiểu các tác động của bất động sản thương mại lên môi trường sống.

Môi trường làm việc

Chúng tôi tập trung vào việc tạo ra và duy trì một nơi làm việc có chế độ khen thưởng và chào đón mọi người trên thế giới. Chúng tôi cố gắng để thu hút và giữ chân những người tài năng nhất, khuyến khích và cho phép họ thành công.

Tính đa dạng

Chúng tôi nuôi dưỡng một môi trường bao gồm các giá trị phong phú của sự khác biệt và phản ánh thế giới đa dạng nơi chúng tôi làm việc. Bằng cách trau dồi sự kết hợp năng động của mọi người về các ý tưởng làm phong phú thêm khả năng cung cấp dịch vụ của chúng tôi đến  các cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động.

Cộng đồng và xã hội 

Chúng tôi cố gắng tạo dựng một cộng đồng tốt bất cứ nơi nào chúng tôi sống và làm việc.

Đạo đức và quản trị doanh nghiệp 

Chúng tôi tự hào được công nhận là uy tín toàn cầu của chúng tôi về tính thống nhất, thực hiện đạo đức và quản trị doanh nghiệp. Đạo đức kinh doanh và Quy tắc ứng xử bán hàng của chúng tôi dựa theo sau bởi các nhân viên và tất cả những người không làm đại diện kinh doanh cho công ty của chúng tôi. Chúng tôi cũng tự hào về sự chặt chẽ và chất lượng quản trị doanh nghiệp của công ty và những lợi ích các chính sách này tạo ra cho các bên liên quan với chúng tôi.

Đường dây nóng báo cáo sai phạm trong đạo đức kinh doanh: 

Đạo đức kinh doanh của chúng tôi giúp mọi người hiểu rõ hơn về những nhiệm vụ và trách nhiệm liên quan đến hoạt động kinh doanh trên danh nghĩa của Jones Lang LaSalle. Mã này bao gồm các mục địa chỉ trách nhiệm của chúng tôi cho khách hàng, đối tác kinh doanh, cổ đông, và các cộng đồng và chính phủ trong các quốc gia trong đó chúng tôi làm kinh doanh. Thành viên của Ban giám đốc hỗ trợ đầy đủ và nhiệm vụ của chúng tôi tuân thủ với Đạo luật. Báo cáo vi phạm có thể có thể được thực hiện cho đạo đức toàn cầu Đường dây nóng 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần.​

Quy tắc nhà cung cấp:

​Chúng tôi tin tưởng rằng các nhà cung cấp của chúng tôi, bao gồm các công ty, cá nhân cung cấp dịch vụ trực tiếp đến khách hang hoặc chúng tôi gặp gỡ trực tiếp với khách sẽ tôn trọng cam kết của chúng tôi. Trong khi các nhà cung cấp được xem là các thực thể độc lập, tự chủ việc kinh doanh sẽ  phản ánh đúng thương hiệu và uy tín của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng tất cả các nhà cung cấp nắm lấy và tuân thủ luật ứng xử bán hàng của chúng tôi.​