Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sự hiện diện toàn cầu

​Chúng tôi là một doanh nghiệp toàn cầu với hơn 160 văn phòng và các nhà chuyên môn hoạt động tại 700 thị trường và 60 quốc gia trên toàn thế giới. Bạn có thể theo đuổi những cơ hội nghề nghiệp với chúng tôi trên toàn cầu tại 3 khu vực: Châu Á Thái Bình Dương, Đông Âu – Châu Phi, và Châu Mỹ, cũng như tại hai công ty toàn cầu Jones Lang LaSalle Hotels và LaSalle Investment Management.

Trong số 30,000 nhân viên trên toàn cầu của chúng tôi có khoảng 12,500 người hoạt động về quản lý tài sản. Với công việc quản lý một danh mục gồm 1.2 ti feet vuông các loại sàn bất động sản trên toàn thế giới và đội ngũ nhân viên giàu năng lực ở nhiều lĩnh vực, chúng tôi cộng tác với những khách hàng đang tìm Không khó để tìm một chủ đầu tư bất động sản do chúng tôi đại diện, một tòa nhà do chúng tôi cho thuê, tài sản do chúng tôi trợ giúp mua bán hoặc phát triển.​​

Các bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về chúng tôi qua trang điện tử này, đặc biệt là trong các mục Quan hệ nhà đầu tư, Tin tức và Thông tin chung.