Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Việc làm

​​​​​​Câu chuyện của Jones Lang LaSalle đư​ợc viết bởi chính nhân viên của công ty. Hơn 200 năm trước, chúng tôi đã có ​một nền tảng thành tựu to lớn và vô số nhà lãnh đạo tài ba trong lĩnh vực kinh doanh. Sự cống hiến của công ty dành cho nhân viên và khách hàng đã đưa chúng tôi trở thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực ​bất động sản và quản lý ​đầu tư trên thế giới.​​​