Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Vị trí

​​​​​​​​​​​​​​​​​

Việt Nam

Hanoi

JLL Hanoi

Unit 902, 9/F, Sun Red River Building
23 Phan Chu Trinh
Hoan Kiem District
tel: +844 3944 0133

Xem trên bản đồ

Ho Chi Minh City

JLL Ho Chi Minh City

26/F Saigon Trade Center
37 Ton Duc Thang Str.
District 1
tel: +848 3911 9399

Xem trên bản đồ