Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức

 

 

Trung tâm dữ liệu: Năng lượng cho thời đại kỹ thuật số bùng nổ /vietnam/vi-vn/news/213/trung-tam-du-lieu-nang-luong-cho-thoi-dai-ky-thuat-so-bung-noTrung tâm dữ liệu: Năng lượng cho thời đại kỹ thuật số bùng nổ Theo JLL2018-11-02T05:00:00Z

Tin tức mới nhất

 

 

Mô hình ‘AirBnB cho logistics’ – lạ mà quen? /vietnam/vi-vn/news/212/mo-hinh-airbnb-cho-logisticsMô hình ‘AirBnB cho logistics’ – lạ mà quen? Theo JLL2018-10-24T05:00:00Z
Ngành logistic đang là ‘mốt’/vietnam/vi-vn/news/210/nganh-logistic-dang-la-motNgành logistic đang là ‘mốt’Theo JLL2018-10-22T05:00:00Z
JLL: Tổng quan Kinh tế Việt Nam Q3 2018/vietnam/vi-vn/news/205/tong-quan-kinh-te-vietnam-q32018HỒ CHÍ MINHJLL: Tổng quan Kinh tế Việt Nam Q3 2018Theo JLL2018-10-16T05:00:00Z
Tổng quan Thị trường Nhà ở Việt Nam Q3 2018 /vietnam/vi-vn/news/207/tong-quan-thi-truong-nha-o-vietnam-3q2018HỒ CHÍ MINHTổng quan Thị trường Nhà ở Việt Nam Q3 2018 2018-10-16T05:00:00Z
Tổng quan Thị trường Bán lẻ Việt Nam Q3 2018/vietnam/vi-vn/news/208/tong-quan-thi-truong-ban-le-vietnam-3q2018HỒ CHÍ MINHTổng quan Thị trường Bán lẻ Việt Nam Q3 20182018-10-16T05:00:00Z
JLL: Tổng quan Thị trường Khu công nghiệp Các tỉnh phía Bắc Q3 2018/vietnam/vi-vn/news/209/tong-quan-thi-truong-khu-cong-nghiep-cac-tinh-phia-bac-3q2018HỒ CHÍ MINHJLL: Tổng quan Thị trường Khu công nghiệp Các tỉnh phía Bắc Q3 20182018-10-16T05:00:00Z
JLL: Tổng quan Thị trường Văn phòng Việt Nam Q3 2018/vietnam/vi-vn/news/211/tong-quan-thi-truong-van-phong-3q18HỒ CHÍ MINHJLL: Tổng quan Thị trường Văn phòng Việt Nam Q3 20182018-10-16T05:00:00Z
Kỷ nguyên mới của không gian linh hoạt ở Việt Nam/vietnam/vi-vn/news/204/ky-nguyen-moi-cua-khong-gian-linh-hoat-o-vietnamKỷ nguyên mới của không gian linh hoạt ở Việt Namtheo JLL2018-10-03T05:00:00Z