Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức

Việt Nam

Tin Tức Bất Động Sản Nổi Bật - Tuần 7 | 2016

Dự báo thị trường BĐS trong năm 2016 sẽ tiếp tục phát triển, thanh khoản tốt. Riêng về giá, nếu có thì cũng chỉ tăng nhẹ ở các dự án có vị trí tốt có hạ tầng tốt, đã hoàn thành việc xây dựng hoặc đang thi công có tiến độ tốt, chủ đầu tư có uy tín.