Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức

Việt Nam

Tin Tức Bất Động Sản Nổi Bật - Tuần 9 | 2016

Đến ngày 1/6, gói vay 30.000 tỷ đồng cho lĩnh vực bất động sản sẽ hết thời hạn giải ngân, tuy nhiên hiện mới chỉ giải ngân được khoảng 60%, trong khi số đăng ký là 98%.