Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức

Việt Nam

Tin Tức Bất Động Sản Nổi Bật - Tuần 15 | 2016

Tính đến cuối năm 2015, cả nước có hơn 300 KCN – trong đó các KCN thu hút nhiều vốn đầu tư nằm ở một số tỉnh thành chính bao gồm Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bình Dương, Hà Tĩnh, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, v.v..