Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức

Việt Nam

Tin Tức Bất Động Sản Nổi Bật - Tuần 20 | 2016

Trong năm 2015, đã có khá nhiều quỹ đầu tư lớn, tập đoàn lớn của Nhật Bản hợp tác đầu tư, cũng như M&A các dự án BĐS với các công ty trong nước.