Đạt đến Khát vọng

Chúng tôi hiểu rằng con đường sự nghiệp mới thật sự có ý nghĩa to lớn chứ không chỉ là hoàn thành xo​ng công việc. Đó là một phần cuộc sống,  là nơi bạn mà được truyền cảm hứng và được thử thách. Đó cũng chính là nơi bạn có thể khai thác tột cùng bản thân và đạt được những khát vọng của mình.​​​​​

<

Công ty chúng tôi được xây dựng dựa trên những khát vọng.

Những khát vọng của khách hàng và đồng nghiệp luôn là điều truyền cảm hứng cho chúng tôi. Xây dựng những khát vọng đó và giúp đỡ các đồng nghiệp là điều có ý nghĩa vô cùng to lớn với chúng tôi, cũng như đối với chính họ. Vì vậy, khi bạn gia nhập JLL, chúng tôi sẽ làm tất cả để giúp bạn đạt được những khát vọng đó.​​​​​

Chúng tôi trao quyền

Chúng tôi trao cho bạn quyền đón nhận rủi ro trong sự nghiệp nhằm thúc đẩy năng lực, sự thành công và hạnh phúc của bạn.

Chúng tôi đã sẵn sàng hướng dẫn bạn—và học hỏi từ bạn.

Chúng tôi đã sẵn sàng làm đội ngũ hỗ trợ đồng hành cùng bạn mỗi khi bạn cần.​​

Tham gia cùng chúng tôi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một nền văn hóa luôn có sự hỗ trợ và nơi đó cũng cam kết giúp đỡ bạn đạt được những khát vọng của mình, hãy ngưng tìm kiếm và tham gia cùng chúng tôi..

Chúng tôi có tài năng cho những tài năng.

Đạt đến những khát vọng của bạn​​