Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Q1-2015


​Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng trong Q1.15: Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP 6,0% trong Q1.15, đây là mức tăng cao nhất của quý 1 trong thời gian từ 2011 - 2015. Tuy nhiên, kết quả quý 1 vẫn còn thấp hơn mức 7,0% của Q4.14. Trong cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.1%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,4%, đóng góp 2,82 điểm phần trăm; và khu vực dịch vụ tăng 5,8%, đóng góp 2,36 điểm phần trăm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam cũng cải thiện, với mức tăng dự kiến 9,1% trong tháng 3/2015 so với một năm trước đây. Chỉ số IIP Q1.15 tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2014, tăng hơn nhiều so với mức 5,3% hồi Q1.14 và 4,9% của Q1.13.

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2651051