Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam Q4-2014


​Kinh tế Việt Nam tăng tốc trong 2014: Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP năm 2014 5,98%, đây là dấu hiệu tích cực khi so sánh với tốc độ tăng trưởng 5,25% trong năm 2012 và 5,42% năm 2013. Trong cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,49%, đóng góp 0,61 điểm phần trăm vào mức tăng chung; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,14%, đóng góp 2,75 điểm phần trăm, và khu vực dịch vụ tăng 5,96%, đóng góp 2,62 điểm phần trăm. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) Việt Nam cũng đã cải thiện, với mức tăng dự kiến 9,6% trong tháng 12/2014 so với một năm trước đây. Chỉ số IIP cả năm 2014 tăng 7,6% so với năm 2013 với xu hướng tăng nhanh vào các tháng cuối năm (Q4.14 tăng 10,1%, Q3.14 tăng 7,8%, Q2.14 tăng 6,9% và Q1.14 tăng 5,3%).

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2512354