Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Báo cáo tóm tắt thị trường Bất động sản Việt Nam Q3 2015


Báo cáo tóm tắt thị trường bất động sản Việt Nam là ấn phẩm phát hành hàng quý nhằm cập nhật tình hình thị trường các phân khúc bất động sản khác nhau ở các thành phố tại Việt Nam. Đây là một phần của dịch vụ nghiên cứu của Bộ phận Nghiên cứu Công ty JLL, bao gồm thị trường Việt Nam cùng với các thị trường trọng điểm khác khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Tổng quan kinh tế - Tổng quan về tình hình kinh tế Việt Nam, tình hình biến động của các chỉ số kinh tế quan trọng như GDP, FDI, CPI, Giá trị hàng hóa bán lẻ và tiêu dùng, Chỉ số ngành du lịch, Cán cân thương mại và các chỉ số khác có ảnh hưởng đến thị trường bất động sản Việt Nam.

Thị trường văn phòng cho thuê – Tổng quan thị trường văn phòng cho thuê tại TP.HCM và Hà Nội, bao gồm xu hướng thị trường hiện tại thể hiện qua nguồn cung, nguồn cầu, tỷ lệ trống, giá thuê và hoạt động cho thuê. Triển vọng thị trường tương lai cũng được đề cập trong báo cáo.

Thị trường nhà ở - Tổng quan thị trường căn hộ và biệt thự bán tại TP.HCM và Hà Nội, bao gồm xu hướng thị trường hiện tại thể hiện qua số căn hộ/ biệt thự tung ra thị trường, tỷ lệ bán, giá bán và dự án hoàn thành. Triển vọng thị trường tương lai cũng được đề cập trong báo cáo.

Thị trường bán lẻ cho thuê – Tổng quan thị trường bán lẻ cho thuê tại TP.HCM và Hà Nội, bao gồm xu hướng thị trường hiện tại thể hiện qua nguồn cung, nguồn cầu, tỷ lệ trống, giá thuê và hoạt động cho thuê. Triển vọng thị trường tương lai cũng được đề cập trong báo cáo.

Thị trường căn hộ dịch vụ - Tổng quan thị trường căn hộ dịch vụ tại TP.HCM và Hà Nội, bao gồm xu hướng thị trường hiện tại thể hiện qua nguồn cung, nguồn cầu, tỷ lệ trống, giá thuê và hoạt động cho thuê. Triển vọng thị trường tương lai cũng được đề cập trong báo cáo.

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2571470