Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

TP.Hồ Chí Minh ký sự hành trì nh: Tiềm năng từ bất động sản nhà ở bán


Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á. Nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ nhờ vào những điều kiện nhân khẩu học thuận lợi, chính sách đô thị hóa - công nghiệp hóa bền bỉ và tỉ lệ lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ tăng cao, cũng như sự gia tăng của tầng lớp trung lưu. Hãy đọc báo cáo tìm hiểu thêm về nguyên nhân tại sao chúng tôi tin rằng giá nhà ở tại TP.HCM tăng cao sau “cơn sốt” mua nhà gần đây, và tại sao chúng ta lại không hứng thú trong việc đầu tư vào văn phòng.

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2044544