Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Báo cáo thị trường Bất động sản Việt Nam Q3 2016


Kinh tế Việt Nam sẽ cải thiện: Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng GDP 5,93% trong chín tháng đầu năm so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức tăng 6,53% trong năm 2015. Mặc dù ngành nông nghiệp tăng trưởng chậm do biến đổi thời tiết trong thời gian gần đây, các ngành kinh tế khác đã có sự tăng trưởng mạnh. Các lĩnh vực sản xuất và chế tạo ghi nhận mức tăng trưởng hai con số trong Q3.16 nhờ vào lượng vốn đầu tư nước ngoài tăng lên, trong khi đó ngành dịch vụ cũng đã tăng trưởng nhờ vào sự gia tăng về hoạt động thương mại cũng như dịch vụ ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, vẫn rất khó để nền kinh tế có thể đạt được mức tăng trưởng 6,7% như chính phủ đã đề ra.

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 1012279