Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Thị trường khách sạn trọng điểm Châu Á - Thái Bình Dương


Hà Nội đang tập trung vào các sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao bằng cách khuyến khích đào tạo nguồn nhân lực và cải thiện cơ sở hạ tầng nội đô.

Thành phố Hồ Chí Minh đang nhanh chóng trở thành một điểm đến du lịch quốc tế khi chính phủ tiếp tục tập trung nỗ lực vào việc tiếp thị cũng như cải thiện các điểm thu hút khách du lịch và an toàn.

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2077541