Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Tổng quan thị trường Bất động sản Việt Nam Q1 2018


  • ​Nền kinh tế Việt Nam trong Quý I tăng trưởng 7,38%, mức cao nhất trong thập kỷ
  • Doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế tiếp tục tăng
  • Việt Nam tiếp tục hấp dẫn vốn FDI, chủ yếu đến từ các quốc gia Châu Á

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 2082289