Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Tổng quan thị trường Bất động sản Việt Nam Q2 2018


Báo cáo Tổng quan thị trường Bất động sản Việt Nam Q2 2018 nhấn mạnh các xu hướng phát triển quan trọng trong thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2018, với trọng tâm là thị trường văn phòng, nhà ở, bán lẻ và khu công nghiệp.
• Kinh tế Việt Nam chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ
• Doanh thu bán lẻ và lượng khách quốc tế tăng
• FDI của Việt Nam tiếp tục đạt được kỷ lục mới 


Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 1593560