Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Nghiên cứu

báo cáo nghiên cứu

Lĩnh vực công nghệ đang thay đổi cảnh quan văn phòng tại Đông Nam Á


JLL tự hào là đối tác của Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN 2018 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 9, và đoàn đại biểu toàn khu vực của chúng tôi đang hỗ trợ cho sự kiện quan trọng này. Cùng với sự kiện này, chúng tôi đã phát hành một bài nghiên cứu nhấn mạnh cách các công ty công nghệ đang thay đổi cảnh quan văn phòng tại Đông Nam Á. Việt Nam hiện đang trải qua một làn sóng mới của các công ty công nghệ và co-working, những lĩnh vực đang tạo ra những cơ hội mới cho ngành bất động sản tại Việt Nam. JLL hiện đang đi đầu trong sự đổi mới và tham vọng của chúng tôi là dẫn đầu thị trường về công nghệ và dữ liệu trong ngành bất động sản trong 5 năm tiếp theo. 

Xin vui lòng điền vào mẫu để tải về báo cáo.

pdf | 1292528