Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tư Vấn Thương Mại

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi - tầm nhìn dài hạn cho chiến lược bất động sản của bạn

​​​​​​​​​Những sáng kiến trong kinh doanh bất động sản thường được đưa ra chỉ để giúp hoàn thành công việc một cách nhanh chóng. Nhưng các chuyên viên tư vấn bất động sản của chúng tôi đưa ra các chiến lược với tầm nhìn xa hơn thế. Khi các quyết định về kinh doanh bất động sản được đưa ra đồng thời với các mục tiêu kinh doanh và tài chính của tổ chức thì sự kì vọng của quý khách sẽ hiển nhiên dễ trở nên quá cao. Những gợi ý sáng tạo và thông minh của chúng tôi sẽ giúp quý khách đạt được các lợi thế cạnh tranh và có được sự hỗ trợ chuyên nghiệp cho các hoạt kinh doanh động bất động sản của mình. Những chiến lược thành công điển hình thường phải chi trả cho chi phí phát triển dự án nhiều lần,và  việc tiết kiệm từ kinh doanh bất động sản từ 10% đến 15% là điều thường xảy ra.

Những chuyên gia của chúng tôi sẽ hợp tác với quý khách để đưa ra và thực thi các giải pháp mà không chỉ đúng trên lý thuyết mà còn hiệu quả trong thực tiễn. Qúy khách sẽ được hỗ trợ nhờ vào kinh nghiệm chuyên sâu về kinh doanh bất động sản của chúng tôi từ việc tư vấn cho các công ty từ nhiều lĩnh vực lâm vào tình trạng bị sát nhập, thu mua; hay đưa ra các giải pháp sáng tạo về nơi làm việc, thay đổi mang thay đổi mang tính tổ chức và tối ưu hóa tài chính cho tài sản bất động sản của họ.​​

Tài nguyên liên quan