Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản lý cho thuê

Bạn có biết bạn phải trả bao nhiêu tiền thuê? Bạn có thể cung cấp chính xác và tóm lược  các danh mục đầu tư của mình? Bạn có đáp ứng được tất cả các yêu cầu về hồ sơ pháp lí cho hợp đồng thuê của bạn?

​​​​​​​​​​​​​​​​​​Cập nhật chính xác những thông tin của danh mục đầu tư là một công việc quan trọng trong việc quản lí rủi ro và chi phí liên quan đến các danh mục đầu tư của khách hàng. JLL là nhà cung cấp dịch vụ  tiên phong về lĩnh vực đầu tư vào hoạt động quản trị kinh doanh cho thuê chuyên biệt. Chúng tôi là đơn vị duy nhất để xử lí toàn bộ các vấn đề liên quan đến cho thuê 1 cách nhất quán trên toàn thế giới.

Dựa trên một nền tảng công nghệ toàn cầu từng đoạt giải thưởng, chúng tôi cung cấp và cập nhật thông tin một cách chính xác, tạo cho khách hàng một sự tin tưởng và khả năng đưa ra các quyết định một cách nhanh chóng. Điều này giúp cho khách hàng giảm thiểu rủi ro và chi phí, tận dụng được các cơ hội của thị trường. Lợi ích khách hàng nhận được là từ kinh nghiệm của chúng tôi thông qua hàng loạt các giao dịch –  giám sát các giao dịch mua lại và chuyển nhượng tuân thủ các quy định  kiểm soát ví dụ như luật kiểm toán Sarbanes-Oxley.

Như một phần các dịch vụ được cung cấp, đội ngũ chuyên gia quản trị hợp đồng cho thuê của chúng tôi kết hợp hàng loạt những kinh nghiệm thông qua các ngành nghề khác nhau. Khách hàng được kết nối với các chuyên gia trong mạng lưới toàn cầu giúp khách hàng tối đa hóa giá trị danh mục đầu tư của họ.

Chúng tôi cung cấp toàn bộ các giải pháp quản lí và kiểm toán cho thuê, bao gồm:

  • Soạn thảo hợp đồng cho thuê
  • Các dịch vụ chuyển tiếp
  • Hệ thống quản lý Lease Admin Lite
  • Quản lý dữ liệu
  • Kiểm toán 
  • Tư vấn

“Tại Adidas chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ quản lí cho thuê toàn cầu được cung cấp bởi Jones Lang Lasalle. Với quy trình chặt chẽ và nhất quán trên mạng lưới tất cả các khu vực, đội ngũ của chúng tôi chủ động sử dụng nền tảng OneView cũng như bộ dữ liệu Quản lí Cho thuê (OVLA). Các hoạt động hỗ trợ và công nghệ quản lí cho thuê đáp ứng được yêu cầu cũng như nhu cầu quản lí cho thuê của chúng tôi”

Doug Noonan, Trưởng phòng Bộ phận điều hành Bất Động Sản, Adidas