Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Đại Lý Cho Thuê

Phương pháp cho thuê chiến lược cho tài sản bất động sản của quý khách

Bất động sản thương mại chú trọng ​vào các hợp đồng thuê dài hạn

​Thành công của việc kiếm thu nhập từ việc cho thuê bất động sản không chỉ là cho thuê hết những gì quý khách có. Việc này bắt đầu từ việc hiểu được khách hàng muốn thuê loại mặt bằng nào và họ sẵn sàng chi trả bao nhiêu cho nó. Sau đó với chiến lược marketing và cho thuê của mình, chúng tôi sẽ tiến hành làm việc để tìm kiếm người thuê tốt nhất với các điều khoản thuê có lợi nhất cho quý khách – và quan trọng nhất là duy trì được mối quan hệ với các khách hàng này cho các lợi ích lâu dài của doanh nghiệp.

Quý khách là nhà đầu tư cá nhân, chủ đầu tư dự án, công ty bất động sản hay công ty trực thuộc Chính phủ, chúng tôi đều thực hiện việc tư vấn cho thuê theo phương pháp này ở mọi thị trường lớn trên thế giới. Chúng tôi đem lại một phương pháp cho thuê chủ động và có chiến lược cho tài sản bất động sản của quý khách để quý khách an tâm tập trung vào phát triển tài chính một cách liên tục và bền vững.

Nghiên cứu liên quan

 

 

Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Q1.19/vietnam/vi-vn/research/43/thi-truong-bat-dong-san-vietnam-1q2019Tóm Tắt Thị Trường Bất Động Sản Việt Nam Q1.19Báo cáo Tổng quan thị trường Bất động sản Việt Nam Q4 2018 nhấn mạnh các xu hướng phát triển quan trọng trong thị trường bất động sản trong Q4 2018, với trọng tâm là thị trường văn phòng, nhà ở, bán lẻ và khu công nghiệp.0x01010063443623C9F9004FA21AA8EABD6132C80096456DD4F4AF204EB9DD2C24B361B045