Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thị Trường Vốn

Khi chiến lược đầu tư của quý khách đã đến lúc cần mua, bán hoặc gặp các vấn đề tài chính, chúng tôi sẽ cung cấp các giải pháp để tối ưu lợi nhuận và hoàn vốn.

1,300 chuyên gia về thị trường vốn​ của chúng tôi tạo nên một mạng lưới kiến thức toàn cầu, kết nối cao với những người môi giới – nổi tiếng bởi chất lượng phục vụ khách hàng. Chúng tôi sử dụng chuyên môn của mình trong đầu tư, thu mua, trục trặc, khởi tạo nợ, vốn chủ sở hữu, thu nhập cố định và sáp nhập và thu mua để đàm phán tạo ra những thỏa thuận tốt nhất.

Chúng tôi phục vụ:

 Nhà đầu tư tư nhân

• Công ty đầu tư​​​

• Chủ đầu tư

• Các quỹ đầu tư

• Quỹ đầu tư quốc gia​​

• Quỹ tín thác bất động sản (REIT)

• Các công ty bất động sản

• Các tập đoàn

Với sự hiểu biết sâu về thị trường vốn quốc tế và các đầu tư, chúng tôi cùng đem lại đúng người đúng tổ chức, thúc đẩy các mối quan hệ quốc tế. Các chuyên gia của chúng tôi đã gầy dựng sự nghiệp của họ ở các thị trường địa phương và quốc tế nên họ rất thành thạo trong việc tìm kiếm các cơ hội bên ngoài thị trường, tối đa hóa những nguồn vốn chưa được khai thác và đưa ra những kiến thức đấu giá sâu rộng. Chúng tôi nhận ra tầm quan trọng của dòng vốn toàn cầu và thu hút các chuyên gia của chúng tôi từ Quỹ Đầu Tư Quốc Tế tham gia tạo điều kiện cho các cơ hội quốc tế.