Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hợp Tác Tài Chính

Khám phá giá trị trong danh mục đầu tư của quý khách với dịch vụ hợp tác tài chính bất động sản của chúng tôi

Tìm kiếm nguồn vốn thực hiện ý tưởng lớn.

Nếu không có vốn thì dù rằng ý tưởng tốt nhất cũng không thể được thực hiện. Những chuyên gia tài chính của chúng tôi có thể giúp quý khách tìm kiếm nguồn vốn giúp quý khách có thể thực hiện từ dự án đơn lẻ, quỹ cá nhân hay công việc kinh doanh của mình.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ để làm mọi thứ được hiệu quả: tìm kiếm nguồn vốn với giá cả phải chăng với những điều khỏan thích hợp và trong một cấu trúc tài chính phù hợp hoàn hảo với tham vọng kinh doanh và khả năng chịu rủi ro của quý khách.

Đội ngũ chuyên gia bất động sản, kế toán và ngân hàng của chúng tôi với các kĩ năng đầu tư hàng đầu bắt tay với các chuyên gia bất động sản cung cấp cho quý khách giải pháp phù hợp nhu cầu. Từ tư vấn cơ cấu tài chính, sát nhập và thu mua, đến huy động vốn, chúng tôi hỗ trợ thực hiện các giao dịch có cơ cấu tài chính phức tạp và liên quan đến nhiều bên ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Chúng tôi không chỉ là những người giải quyết vấn đề, chúng tôi còn là những người đưa ra ý tưởng. Bằng cách tìm kiếm những cách tiếp cận mới và những đối tác mới, chúng tôi cố gắng làm giảm chi phí vốn và làm tăng mức độ thành công của quý khách.

Đội ngũ của chúng tôi chuyên sâu trong các lĩnh vực sau:

  • Cổ phần​
  • Giao dịch ở thị trường thứ cấp
  • Tư vấn cho bên mua
  • Tư vấn nợ
  • M&A và tư vấn tổng thể doanh nghiệp​

Tài nguyên liên quan

The Investor

Cung cấp các tin tức & đặcđiểm thị trường

Xem thêm