Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quản Lý Đầu Tư Bất Động Sản

Dịch vụ Quản lý đầu tư bất động sản giúp quý khách hài lòng với mục tiêu đặt ra

​​​Khách hàng của Dịch vụ Quản lý đầu tư công ty Jones Lang LaSalle là Quỹ lương hưu, công ty bảo hiểm, viện tài chính và những người quản lý có thu nhập cao. Mỗi khách hàng đều đặc biệt và phức tạp và đều có nhu cầu về một chiến lược quản lý đầu tư bất động sản phù hợp. Là một bộ phận của JLL, chúng tôi là lực lượng chủ yếu trong thị trường vốn bất động sản trên thế giới với gần 50 tỷ Đô la trong tài khoản được quản lý. Chúng tôi đề cao việc đưa đến cho khách hàng hiệu quả tốt nhất qua việc thiết kế các khoản đầu tư vào bất động sản tư nhân và tài sản thế chấp được kê khai.

Những chiến lược thành công và những sản phẩm chất lượng cao của chúng tôi đáp ứng được những yêu cầu chiến thuật, rủi ro/hoàn vốn của khách hàng, và bao gồm tất cả các loại tài sản bất động sản. Chúng tôi theo đuổi mục tiêu tài chính của quý khách nhờ vào những thông tin quan trọng từ bất động sản địa phương, pháp luật và tài chính khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi cùng với các chuyên gia của JLL với vô số các phương pháp để hình thành nên những chiến lược thành công.  Chúng tôi sẽ là đối tác của quý khách giúp biến những chiến lược này trở thành những cuộc đầu tư bất động sản thực tế. Quý khách sẽ hài lòng với tiêu chuẩn dịch vụ mà chúng tôi đạt được và thỏa mãn mục tiêu ban đầu của mình. Đó là một lý do nữa mà chúng tôi có có tỷ lệ duy trì khách hàng cao nhất trong ngành.