Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tư vấn về Thẩm định Kỹ thuật (TDD)

Theo kinh nghiệm của chúng tôi về tất cả các loại tài sản, hướng dẫn mỗi Kỹ thuật rà soát đặc biệt để đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng

Kỹ thuật rà soát đặc biệt  là quá trình nghiên cứu, kiểm tra, phân tích người mua tiềm năng, nhà cung cấp hoặc nhà tài chính của thông tin tài sản về các đặc tính vật lý của một tài sản, cùng với việc đánh giá sự tuân thủ thiết kế và xây dựng các tiêu chuẩn, quy định của địa phương và phù hợp với mục đích.

Hầu hết các khách sạn đều mắc phải các vấn đề có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hiện nay hoặc trong tương lai. Thông qua đội ngũ nhân sự của chúng ta về Xây dựng Chartered Surveyors, Kiến trúc sư & kỹ sư xây dựng, chúng tôi có thể đánh giá tình trạng kỹ thuật và tình trạng của tài sản. Khách hàng tìm đến chúng tôi để được tư vấn thương mại chống lại bất kỳ vấn đề nổi bật, chứ không phải là một danh sách đen và trắng của các vấn đề.