Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dịch vụ Khách Sạn

Chúng tôi là tập đoàn đầu tư khách sạn quốc tế đầu tiên và lớn nhất trên thế giới.

​​

Chủ sở hữu Khách sạn, nhà đầu tư và các nhà điều hành cần một tập hợp rất rộng các kỹ năng và kinh nghiệm để đáp ứng mục tiêu kinh doanh trong một thị trường ngày càng cạnh tranh. Dịch vụ Khách sạn và nhóm các dịch vụ liên quan của JLL cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn và môi giới để hỗ trợ khách hàng của chúng tôi ở mọi giai đoạn trong chu kỳ đầu tư.

Các dịch vụ của chúng tôi trải rộng từ các khách sạn và dịch vụ cao cấp đến bình dân, từ trung tâm hội nghị, dự án phức hợp và các bất động sản khách sạn khác.

Không có nhiều doanh nghiệp có thể cung cấp các dịch vụ môi giới kết hợp tư vấn kết hợp, điều cần thiết để tạo ra được một nền tảng thực tế giúp định hướng kinh doanh nhằm đạt doanh thu đầu tư cao nhất.

Vượt trội hơn bất kỳ các nhà tư vấn khác trên thế giới, đội ngũ tư vấn khách sạn & dịch vụ khách sạn tận tâm của chúng tôi cung cấp các nghiên cứu chuyên ngành sâu rộng và các thông tin thị trường để hỗ trợ các khách hàng đưa ra những quyết định quan trọng.

Chúng tôi là một đội ngũ chuyên nghiệp làm việc chặt chẽ với nhau từ địa phương cho tới trong khu vực và toàn cầu. Chúng tôi chia sẽ kỹ năng chuyên môn, kiến thức và thông tin liên lạc để luôn đem đến các kết quả đặc biệt thành công.

Để biết thêm thông tin và các nghiên cứu từ JLL's Hotels & Hospitality Group, xin vui lòng truy cập: www.jll.com/hospitalily