Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Công Nghiệp Và Kho Vận

Chúng tôi cải thiện bất động sản công nghiệp và danh mục đầu tư trên danh nghĩa của các chủ đầu tư, chủ bất động sản, khách thuê

Chúng tôi sử dụng các chuyên gia trong chuỗi cung ứng và kho vận, pháp luật, lựa chọn địa điểm và tiến hàng các cuộc thương lượng thực như: mua, bán, xây dựng, cho thuê và quản lý không gian tại những thị trường công nghiệp hàng đầu thế giới. Chúng tôi sẽ làm việc với quý khách để tối ưu hóa danh mục đầu tư toàn cầu và làm đại diện cho quý khách tại cấp thành phố, quốc gia và vùng.

Quý khách sẽ tin tưởng vào sức mạnh tiếp thị, kiến thức sâu về ngành, chuyên môn thị trường vốn của chúng tôi vì chúng tôi tiến hành các giao dịch vượt xa sự mong đợi của quý khách. Các nghiên cứu toàn cầu và hệ thống thông tin thị trường của chúng tôi vượt trên điều kiện hiện tại và các xu hướng nổi bật cho chúng tôi lợi thế để đem lại nhiều gía trị hơn từ không gian văn phòng, không gian sản xuất, kho bãi, các trung tâm phân phối và bộ phận nghiên cứu phát triển.​