Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Văn Phòng

Chúng tôi làm cho không gian cho thuê trở nên giá trị hơn bằng cách cải thiện hiệu suất và lợi nhuận.

Từ thu mua đến chuyển nhượng và từng các giai đoạn ở giữa, các chuyên gia về cho thuê, quản lý và thị trường vốn biết cách để định vị tài sản văn phòng và danh mục vốn đầu tư cho thành công dài hạn.

Nếu quý khách là chủ sở hữu hay các công ty đầu tư, quý khách sẽ có lợi từ những kiến thức sâu sắc về thị trường văn phòng và người đi thuê của chúng tôi trong thị trường của quý khách cũng như khắp nơi trên toàn cầu. Chúng tôi sẽ quản lý bất động sản của quý khách một cách chuyên nghiệp nhằm làm tăng giá trị và giúp quý khách đạt được tỷ lệ thuê cao nhất. Và khi đến thời điểm cần bán, chúng tôi sẽ đem lại những người mua tốt nhất và tiến hành giao dịch tốt hơn những gì quý khách mong đợi.

Nếu công ty quý khách sở hữu hoặc cho thuê văn phòng, chúng tôi đảm bảo sẽ linh hoạt đủ để đạt được mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận của quý khách, tiến hành hiệu quả và có hiệu suất cao.​