Joe Stolarski

Giám đốc doanh thu, Giải pháp doanh nghiệp

Joe chịu trách nhiệm xây dựng và thực hiện chiến lược tăng trưởng doanh thu với trọng tâm là khách hàng cho Giải pháp doanh nghiệp toàn cầu của JLL.

Joe lãnh đạo đội ngũ chuyên gia ở với chuyên môn về  định hình và quản trị công việc trong tương lai bằng cách nâng cao hiệu suất của nơi làm việc, danh mục đầu tư bất động sản và con người. Với tư cách là Giám đốc Doanh thu, ông điều chỉnh đội Giải pháp Doanh nghiệp ttheo từng chu kỳ kinh doanh, duy trì và mở rộng quan hệ khách hàng để thực hiện chiến lược mang lại giá trị cho khách hàng và cùng lúc đó thúc đẩy tăng trưởng cho JLL. Joe cũng là chủ tịch Ban cố vấn khách hàng của công ty JLL.

Hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, Joe đã phục vụ ở các vị trí lãnh đạo cấp cao tại Giải pháp doanh nghiệp ở Châu Mỹ và Châu Á Thái Bình Dương. Trước vai trò hiện tại của mình, Joe đã lãnh đạo doanh nghiệp tài khoản doanh nghiệp của JLL trên khắp châu Mỹ, bao gồm Mỹ, Canada và Mỹ Latinh. Trước đó, ông giữ vị trí lãnh đạo trong chiến lược công ty, quản lý tài khoản toàn cầu trong đó có bảy năm làm quản lý tài khoản hàng đầu Singapore tại Châu Á Thái Bình Dương.

Joe có bằng kỹ sư cơ khí của Đại học Methodist miền Nam.

Joe có sống tại Chicago, và là một thành viên tích cực của ngành bất động sản. Ông cũng thích hỗ trợ các tổ chức từ thiện trên khắp thế giới, đặc biệt là những tổ chức hỗ trợ nạn đói toàn cầu và giáo dục phụ nữ trẻ.