Mary Bilbrey

Global Chief Human Resources Officer

Mary phối hợp chặt chẽ với các văn phòng JLL cho việc tuyển dụng, phát triển, khuyến khích và khen thưởng cho nhân viên. Bà và đội ngũ nhân sự luôn phấn đấu để JLL trở thành nơi làm việc tốt nhất cho những tài năng xây dựng sự nghiệp.

Kinh nghiệm của Mary trong vai trò nhân sự toàn cầu kéo dài vài thập kỷ. Khi lấy bằng thạc sĩ về quan hệ công nghiệp trong nhân sự tại Đại học Loyola ở Chicago, bà làm việc cho Household International-công ty sau này trở thành HSBC - vào năm 1987. Bà tiếp tục với vai trò lãnh đạo tại HSBC Luân Đôn trước khi đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhân sự cho HSBC Hoa Kỳ năm 2012.

Tại Chicago, Mary lãnh đạo một nhóm các chuyên gia mang đến sự hợp tác về tư duy, giải quyết vấn đề và hỗ trợ chiến thuật để giúp thúc đẩy các mục tiêu và ưu tiên kinh doanh của JLL. Bà cũng quản lý các văn phòng của JLL trên toàn cầu, tập trung vào việc tạo ra các không gian sáng tạo, chia sẻ và cân bằng sức khỏe.

Ngoài JLL, Mary thường dành thời gian với chồng và hai con gái.