Xây dựng Ngày
mai Tươi sáng hơn

Chúng tôi hợp tác với các bên liên quan để thúc đẩy thay đổi đột phá, có tác động, bền vững. Chúng tôi làm điều này bằng cách đưa tính bền vững vào mọi thứ chúng tôi làm thông qua chương trình phát triển bền vững, Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn.

Chiến lược bền vững của chúng tôi

Tính bền vững rất quan trọng đối với JLL vì nó tạo điều kiện cho chúng tôi mang lại giá trị lâu dài cho các cổ đông của chúng tôi, tạo năng suất, lành mạnh cho khách hàng và nhân viên và tạo năng lượng cho cộng đồng.

Cách tiếp cận của chúng tôi

Khách hàng

Chúng tôi hợp tác với khách hàng để tạo ra và thực hiện các giải pháp để đạt được mục tiêu bền vững của họ bằng cách triển khai các chiến lược và công cụ hàng đầu trong ngành và bằng cách tiên phong sử dụng công nghệ mới.

Con người

Chúng tôi giúp mọi người đạt được khát vọng của mình bằng cách cho phép họ khám phá các cơ hội mới, đầu tư vào tăng trưởng và phát triển, cung cấp văn hóa và nơi làm việc hòa nhập, và đặt sự an toàn lên hàng đầu.

Nơi làm việc

Chúng tôi giảm sử dụng năng lượng và tài nguyên và lượng khí thải carbon từ văn phòng JLL và các hoạt động kinh doanh.


Cộng đồng

Chúng tôi tạo ra giá trị chung bằng cách tạo ra các mối quan hệ đối tác từ thiện toàn cầu và địa phương, và bằng cách cho mọi người có thời gian đóng góp cá nhân cho các vấn đề có ý nghĩa nhất đối với họ.

Nền móng

Các trụ cột được củng cố bởi ba nền tảng chính:

Cách chúng tôi thực hiện chương trình của mình

Chiến lược Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn được đặt ở cấp độ toàn cầu với sự cộng tác sâu rộng với các đội ngũ địa phương. Trách nhiệm cuối cùng đối với sự bền vững trong JLL thuộc về Christian Ulbrich, Giám đốc điều hành toàn cầu của JLL. Richard Batten, Giám đốc bền vững toàn cầu của JLL, đã từng ngày giám sát các nỗ lực bền vững của JLL.
Mỗi quốc gia JLL đang ở một giai đoạn khác nhau trong hành trình bền vững của họ, đó là lý do tại sao chúng tôi đã phát triển một cách tiếp cận linh hoạt, thực hiện theo giai đoạn. Khi chúng tôi triển khai chương trình, các quốc gia khác sẽ được khuyến khích thực hiện các hành động tương tự như các quốc gia lớn nhất của JLL, cho các mục tiêu toàn cầu và chính thức Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn trong dài hạn. 

Bạn muốn biết thêm?

Tiếp tục khám phá chiến lược bền vững của chúng tôi

Trao đổi với chúng tôi về tính bền vững

Với chuyên môn của mình, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về nhu cầu kinh doanh và ưu tiên của bạn.