Liên hệ chúng tôi

Chúng tôi ở đây để giúp mọi người, khách hàng và cộng đồng của chúng tôi đạt được tham vọng của họ - trên toàn thế giới. Vì vậy, hãy cho chúng tôi biết những gì mà bạn quan tâm, hoặc những gì bạn đang tìm kiếm, và chúng tôi sẽ sớm liên lạc với bạn.
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Có lỗi khi gửi biểu mẫu. Vui lòng thử lại

QUY ĐỊNH QUYỀN RIÊNG TƯ

Jones Lang LaSalle (JLL), cùng với các công ty con và chi nhánh, là nhà cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư và bất động sản hàng đầu toàn cầu. Chúng tôi mang trách nhiệm nghiêm túc  bảo vệ thông tin cá nhân được cung cấp cho chúng tôi một cách nghiêm túc.

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập từ bạn sẽ được sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của bạn.

Chúng tôi nỗ lực bảo mật thông tin cá nhân của bạn với mức độ bảo mật phù hợp và chỉ tiếp tục lưu giữ khi có  lý do hợp pháp. Sau đó chúng tôi sẽ xóa thông tin một cách an toàn và bảo mật. Để biết thêm thông tin về cách JLL xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, vui lòng xem tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.