Liên hệ JLL

Chúng tôi ở đây để giúp mọi người, khách hàng và cộng đồng trên toàn thế giới đạt được khát vọng. Vì vậy, hãy cho chúng tôi biết những gì bạn quan tâm, hoặc đang tìm kiếm.
Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?

Có lỗi khi gửi biểu mẫu. Vui lòng thử lại

QUY ĐỊNH QUYỀN RIÊNG TƯ

Jones Lang LaSalle (JLL), cùng với các công ty con và chi nhánh, là nhà cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư và bất động sản hàng đầu trên toàn cầu. Chúng tôi có trách nhiệm nghiêm túc bảo vệ thông tin cá nhân mà chúng tôi nhận được. Thông tin mà người dùng gởi sẽ được JLL sử dụng cho mục đích xử lý yêu cầu của họ.

Chúng tôi sẽ bảo mật thông tin của người dùng với mức độ cao nhất và chỉ lưu giữ khi có lý do hợp pháp. Khi không còn sử dụng, chúng tôi sẽ xóa thông tin một cách an toàn. Để biết thêm thông tin về cách JLL xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng, vui lòng xem quy định về quyền riêng tư của JLL.