Sự nghiệp

JLL luôn hiện thực hóa khát vọng trong sự nghiệp của nhân viên. Chúng tôi lắng nghe và phát triển những ý tưởng kinh doanh mới. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người trong cộng đồng sẽ có những quan điểm khác nhau và hãy tham gia cùng gia đình JLL để đạt được khát vọng.

Một thế giới tốt đẹp hơn có ý nghĩa gì đối với bạn?

JLL mong muốn đón nhận sự cộng tác cùng nhau để định hình tương lai của thị trường bất động sản. Hãy xem video này để hiểu ý nghĩa của một thế giới tốt đẹp hơn đối với các đồng nghiệp của JLL trên toàn cầu.

Tìm hiểu về JLL

Giá trị cốt lõi của JLL là tinh thần đồng đội, đạo đức và sự xuất sắc. Chúng tôi giúp nhân viên của mình đạt được khát vọng bằng cách tạo ra các cơ hội mới, rèn luyện chuyên môn, tạo sự nghiệp lâu dài, làm việc với những người tài năng và thành công thông qua sự hợp tác.

Chúng tôi muốn phát triển các nhà lãnh đạo ở mọi cấp trong tổ chức. Khi tuyển nhân sự, dựa vào tiềm năng lãnh đạo của bạn mà chúng tôi muốn thấy. Đối với JLL, các nhà lãnh đạo là những người có thể nghĩ lớn, giúp đỡ người khác thay đổi, hoàn thành công việc, và truyền cảm hứng cho nhân viên.

Những câu chuyện

Chúng tôi tự hào về những con người tuyệt vời, những người không ngần ngại giúp khách hàng và cộng đồng đạt được khát vọng. Họ nắm lấy sự đổi mới và giúp khách hàng hình dung lại những gì bất động sản có thể thông qua công nghệ và phát triển bền vững.

Văn hóa
của chúng tôi

Đa dạng

Chúng tôi thành công thông qua việc đưa vào và tôn vinh những nền tảng, kỹ năng và ý tưởng đa dạng của tất cả mọi người.

Năng động

Phạm vi cơ hội đa dạng và phạm vi toàn cầu của chúng tôi cung cấp một nền tảng rộng lớn để mọi người có thể phát triển sự nghiệp của họ.

Đạo đức

Chúng tôi tự hào là một tổ chức thúc đẩy các nguyên tắc mạnh mẽ về kinh doanh và đạo đức nghề nghiệp ở mọi cấp độ.

Khen thưởng

Chúng tôi khuyến khích văn hóa khen thưởng cho mọi nhân viên cả trong và ngoài văn phòng và JLL đảm bảo nhân viên có đủ quyền truy cập vào mọi thứ để đạt được khát vọng của mình.

Đa dạng và hòa nhập

Tại JLL, chúng tôi tin rằng một nơi làm việc đa dạng và kết nối là một nơi làm việc tuyệt vời. Những trải nghiệm, nền tảng và quan điểm độc đáo của chúng tôi mang đến những ý tưởng mới mẻ, truyền cảm hứng cho văn hóa đổi mới. Không gian văn phòng tiếp năng lượng cho chúng tôi để có được kết quả tốt nhất và trở thành một doanh nghiệp có trách nhiệm và thành công. Sự xuất sắc, một tập thể, liêm chính và đổi mới - tham gia JLL và khám phá cách chúng tôi được tiếp năng lượng bởi sự đa dạng.

    Cuộc sống tại JLL

    Chúng tôi làm việc chăm chỉ, nhưng có rất nhiều niềm vui để chúc mừng những điều làm cho chúng tôi và mọi người trở nên độc đáo.
    Nghề nghiệp

    Bạn có khát vọng, và tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp thú vị?