Sự nghiệp bền vững trong bất động sản

Biến đổi các tòa nhà và thành phố thông qua sự đổi mới và công nghệ. Thúc đẩy tham vọng của riêng bạn trong khi đưa ra các giải pháp. Và góp phần định hình tương lai của bất động sản vì một thế giới tốt đẹp hơn – một thế giới có mức phát thải ròng bằng không.

5 lý do để tham gia đội ngũ Phát triển bền vững của JLL

Nếu chúng ta dự định tạo ra một tương lai thực sự bền vững, thì đây là thập kỷ để hành động. Tại JLL, chúng tôi đang mở đường cho việc giảm phát thải carbon của bất động sản. Hãy cùng chúng tôi làm việc có mục đích.

Bạn sẽ tạo ra sự khác biệt ở đâu?

Sau đây là một vài lĩnh vực chính có sự góp mặt của các thành viên trong đội ngũ của chúng tôi, bao gồm cả vị trí thực tập sinh về phát triển bền vững, trong toàn bộ doanh nghiệp.

Khám phá các cơ hội việc làm bền vững

Làm việc cho nhà lãnh đạo trong lĩnh vực phát triển bền vững

Barron’s | 2020–2021

100 công ty bền vững nhất của Mỹ

Dow Jones | 2016–2021

Chỉ số phát triển bền vững trong khu vực Bắc Mỹ

Energy Star | 2012–2021

Giải thưởng Đối tác của năm – Sự xuất sắc bền vững

Mang lại lợi nhuận thực từ sự phát triển bền vững 

Xem tính bền vững và sự lãnh đạo của ESG thể hiện trong hành động

Mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2040 được chứng nhận theo Tiêu chuẩn phát thải ròng bằng không SBTi mới

Đồng dẫn dắt Ngày môi trường xây dựng đầu tiên tại COP26

Đối tác chiến lược trong việc thực hiện 10 nguyên tắc xây dựng xanh với Diễn đàn Kinh tế thế giới

Đối tác sáng lập Bloomberg Green

Cam kết đạt được các mục tiêu của Thỏa thuận chung Paris vào năm 2040, sớm hơn 10 năm

Đã nhận được Giải thưởng Thành tựu danh mục WELL 2021