Điều khoản Dịch vụ

VUI LÒNG ĐỌC KỸ CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ LƯU Ý BÊN DƯỚI TRƯỚC KHI SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY

Chấp nhận các điều khoản
Tập đoàn Jones Lang LaSalle ("Jones Lang LaSalle") duy trì Trang web để phục vụ cho toàn thể quý khách hàng. Việc truy cập và sử dụng Trang web cần tuân thủ theo những Điều khoản Sử dụng bên dưới. Jones Lang LaSalle có quyền thay đổi các Điều khoản bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Những thay đổi mới nhất của Điều khoản Sử dụng sẽ được thể hiện tại liên kết "Điều khoản Sử dụng" nằm ở cuối trang. Bằng việc sử dụng Trang web này, bạn chấp nhận các Điều khoản Sử dụng, không giới hạn hoặc đủ điều kiện. Trong trường hợp bạn KHÔNG đồng ý với các Điều khoản Sử dụng, vui lòng KHÔNG sử dụng Trang web.

Độ chính xác và đầy đủ của thông tin
Thông tin sử dụng trong Trang web được thu thập từ những nguồn mà Jones Lang LaSalle cho là đáng tin cậy tính đến thời điển phát hành. Jones Lang LaSalle không nghi ngờ về tính chính xác của các thông tin nên sẽ không kiểm chứng nguồn tin và không đảm bảo hay đại diện cho các thông tin này.

Cập nhật định kỳ
Jones Lang LaSalle sẽ định kỳ cập nhật thông tin, các dịch vụ và dữ liệu có trong Trang web và bảo lưu mọi quyền thực hiện các thay đổi mà không cần thông báo đến những khách hàng đã, đang và sẽ truy cập Trang web.

Cách sử dụng Trang web
Bạn có thể sử dụng nội dung của Trang web cho các mục đích phi thương mại, sử dụng cá nhân, ghi rõ nguồn, thương hiệu hoặc các lưu ý độc quyền khác mà không thay đổi thông tinh và hình ảnh. Không có quyền hoặc lợi ích trong bất kỳ tài liệu nào được tải xuống từ Trang web, kể cả bản sao chép. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không sao chép, thay đổi, chỉnh sửa, trưng bày, phân phối, buôn bán, phát hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào trên Trang web dưới mọi hình thức mà không có sự cho phép bằng văn bản của Jones Lang LaSalle.

Không sử dụng bất hợp pháp
Với các điều khoản sử dụng Trang web, bạn không được phép chia sẻ Trang web với bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào theo các Điều khoản Sử dụng đã liệt kệ hoặc các bộ luật hiện hành.

Đệ trình ngẫu nhiên
Jones Lang LaSalle không chấp nhận hoặc xem xét bất kỳ những ý tưởng, đề xuất hoặc tài liệu sáng tạo nào từ khách hàng ("Đệ trình"), do đó, quý vị không nên gởi Đệ trình cho Jones Lang LaSalle. Trường hợp quý khách hàng gửi Đệ trình mặc dù không có yêu cầu, thì Đệ trình đó sẽ mặc định được coi là không bảo mật, không độc quyền và ngay lập tức trở thành tài sản của Jones Lang LaSalle. Jones Lang LaSalle có quyền sở hữu độc quyền đối với các nội dung đó ngay thời điểm đăng tải và tương lai, cũng như có toàn quyền và lợi ích. Jones Lang LaSalle sẽ được tự do sử dụng bất kỳ Đệ trình nào cho bất kỳ mục đích nào.

Điều khoản bảo mật
Việc Jones Lang LaSalle sử dụng bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà khách hàng gửi đến Trang web sẽ được điều chỉnh bởi Chính sách bảo mật của Trang web.

Miễn trừ trách nhiệm
MỌI THÔNG TIN ĐĂNG TẢI TRÊN TRANG WEB NÀY ĐƯỢC GIỮ “NGUYÊN TRẠNG” NHƯ HIỆN CÓ. JONES LANG LASALLE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM, KỂ CẢ CÁC BẢO ĐẢM VỀ KHẢ NĂNG MUA BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ KHÔNG VI PHẠM. JONES LANG LASALLE TỪ CHỐI MỌI TRÁCH NHIỆM CHO BẤT KỲ MẤT MÁT, TỔN THƯƠNG, KHIẾU NẠI HOẶC THIỆT HẠI NÀO DO PHÁT SINH BÊN NGOÀI HOẶC BẤT CỨ CÁCH NÀO LIÊN QUAN ĐẾN (A) LỖI HOẶC THIẾU SÓT TỪ NỘI DUNG TRANG WEB, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN VỚI SỰ THIẾU CHÍNH XÁC KỸ THUẬT VÀ LỖI ĐÁNH MÁY, (B) BẤT KỲ TRANG LIÊN KẾT CỦA CÔNG TY THỨ BA HOẶC NỘI DUNG  TRUY CẬP TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP QUA LIÊN KẾT TRÊN TRANG WEB NÀY, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN BẤT KỲ LỖI HOẶC CÁC THIẾU SÓT, (C) KHÔNG CÓ SẴN CỦA TRANG WEB HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO, (D) VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB NÀY HAY (E) VIỆC SỬ DỤNG BẤT CỨ THIẾT BỊ HOẶC PHẦN MỀM LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB.


Trách nhiệm hữu hạn
Trong mọi trường hợp hoặc các điều khoản, trách nhiệm dân sự, hợp đồng, hay các trách nhiệm nghiêm ngặt khác, Jones Lang LaSalle sẽ không chịu trách nhiệm cho các thiệt hại bất kể là trực tiếp, ngẫu nhiên, cụ thể, gián tiếp, mang tính trừng phạt hoặc các thiệt hại mang tính hệ quả phát sinh từ việc bạn truy cập, sử dụng hay không thể sử dụng trang web này, hoặc bất kỳ lỗi hay thiếu sót nào trong nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các virus mà có thể ảnh hưởng đến thiết bị máy tính của bạn hay bất kỳ tổn thất nào trong kinh doanh, lợi tức, dữ liệu hay việc sử dụng. 

Bồi thường
Khách hàng đồng ý bồi thường và tránh làm phương hại đến Jones Lang LaSalle trước mọi khiếu nại, trách nhiệm pháp lý, thiệt hại và chi phí, bao gồm phí luật sư, các chi phí liên quan và phát sinh đến việc quý vị sử dụng Trang web.


Quyền sở hữu
Ngoại trừ những thông báo chính thức, toàn bộ nội dung, hình ảnh và cả những ký tự cũng như biểu đồ trên Trang web là tài sản độc quyền của Jones Lang LaSalle và các công ty con. Bạn hiểu rằng Trang web chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại, không được phép sao chép, in lại, sửa đổi, hiển thị, thực hiện, biên dịch, phân phối, điều chỉnh, phát tin, truyền tải tới công chúng thông qua viễn thông, lưu hành hoặc bán nội dung lấy từ Trang web dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Chủ sở hữu trang web.

Thông báo nhãn hiệu
Các nhãn hiệu và tên thương hiệu hiển thị trên Trang web này là tài sản của Jones Lang LaSalle và các công ty con. Bạn không được phép sử dụng hoặc hiển thị bất kỳ nhãn hiệu hoặc thương hiệu dịch vụ nào thuộc quyền sở hữu từ Trang web mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Jones Lang LaSalle và các bên thứ ba.

Liên kết với bên thứ ba
Để thuận tiện cho người dùng, Trang web có thể liên kết đến các trang khác thuộc sở hữu và được vận hành bởi các bên thứ ba. Mặc dù các trang liên kết đều có kết nối với Jones Lang LaSalle, nhưng Jones Lang LaSalle không kiểm soát các trang web liên kết, tất cả đều được bảo mật và thu thập dữ liệu riêng biệt và chính sách pháp lý độc lập với Jones Lang LaSalle. Jones Lang LaSalle không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web được liên kết nào và không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung hoặc tính chính xác của tài liệu trên các trang web đó. Việc cân nhắc có xem và sử dụng các trang liên kết hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của bạn.

Ngôn ngữ thận trọng liên quan đến các dự báo
Trang web có thể chứa các dự báo, ước tính hoặc kỳ vọng tạo nên "dự báo tương lai" như được định nghĩa theo luật chứng khoán liên bang Hoa Kỳ. Toàn bộ các dự báo được suy đoán và dựa trên thông tin hiện có, kế hoạch hoạt động và dự đoán về các sự kiện và xu hướng trong tương lai. Như vậy, các dự báo sẽ có rủi ro và không chắc chắn. Kết quả và hiệu suất thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kinh nghiệm lịch sử của Jones Lang LaSalle và những kỳ vọng hoặc mong muốn hiện tại. Jones Lang LaSalle không có nghĩa vụ phải cập nhật công khai hoặc sửa đổi bất kỳ dự báo nào trong tương lai.

Thẩm quyền
Jones Lang LaSalle duy trì và vận hành Trang web này từ các văn phòng đặt tại Chicago, Illinois, Hoa Kỳ. Các Điều khoản sử dụng này được điều chỉnh và giải thích theo luật của Bang Illinois, Hoa Kỳ. Bằng cách truy cập Trang web, bạn đồng ý với quyền tài phán của các tòa án ở Illinois cho bất kỳ hành động nào phát sinh từ các Điều khoản sử dụng này. Bất kỳ kiện tụng hoặc khiếu nại nào đối với Trang web phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi yêu cầu khiếu nại được đưa ra. Nếu bất kỳ phần nào trong các Điều khoản sử dụng này được coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc không thể thực thi, thì phần đó sẽ được coi là nghiêm trọng và sẽ được hiểu theo luật hiện hành. Các điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thực thi của toàn bộ các điều khoản còn lại. Việc Jones Lang LaSalle không hành động liên quan đến việc vi phạm các Điều khoản sử dụng này của bạn hoặc người khác sẽ không cấu thành sự từ bỏ và sẽ không giới hạn các quyền của Jones Lang LaSalle đối với vi phạm đó hoặc bất kỳ vi phạm nào sau đó.

 

Đối với tất cả các yêu cầu không liên quan đến Thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại http://www.jll.com/www/contact-us.

Phiên bản 0.9-11 May 2018