Sự bền vững

Chúng tôi mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc định hình tương lai của bất động sản.

Cách thức tiếp cận sự bền vững

Khám phá những chiến lược bền vững của JLL
Chương trình bền vững toàn cầu

Khám phá những tác động mà chương trình bền vững toàn cầu của chúng tôi mang lại cho hành động vì khí hậu huớng tới bất động sản bền vững, không gian sống lành mạnh cho mọi người, cũng như môi trường hòa nhập cho các cộng đồng thịnh vượng.

Các chính sách và Báo cáo của công ty

Tải về các báo cáo và chính sách bền vững mới nhất của chúng tôi. Truy cập kho lưu trữ báo cáo của chúng tôi bao gồm đạo đức, sức khỏe, an toàn và trách nhiệm của công ty.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Khám phá lĩnh vực ưu tiên trong các mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi và cách chúng tôi góp phần thực hiện thành công lĩnh vực đó. 

Chúng tôi đạt được Lợi tức đầu tư bền vững bằng cách nào?

Khám phá những câu chuyện thành công mới nhất từ khách hàng của chúng tôi

Bất động sản chiếm gần 40% tổng lượng khí thải carbon, vì vậy chúng tôi đang thay đổi điều đó

Báo cáo bền vững toàn cầu của JLL 2019

JLL cam kết mang lại một tương lai bền vững cho các bên liên quan của chúng tôi thông qua chương trình Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn và chiến lược Bền vững Toàn cầu.

Trao đổi với chúng tôi về tính bền vững

Đối với các tổ chức muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa từ khoản đầu tư vào bất động sản, JLL mang đến lợi tức đầu tư bền vững giúp họ đạt được hiệu quả tài chính, môi trường và xã hội cao hơn.