Sự bền vững

Chúng tôi mang đến một thế giới tốt đẹp hơn thông qua việc định hình tương lai của bất động sản.

Cách thức tiếp cận sự bền vững

Khám phá những chiến lược bền vững của JLL
Chương trình bền vững toàn cầu

Khám phá những tác động mà chương trình bền vững toàn cầu của chúng tôi mang lại cho hành động vì khí hậu huớng tới bất động sản bền vững, không gian sống lành mạnh cho mọi người, cũng như môi trường hòa nhập cho các cộng đồng thịnh vượng.

Trung tâm báo cáo ESG

Kho lưu trữ công khai gồm các tài liệu, báo cáo và chi tiết chính sách liên quan đến Môi trường, xã hội và quản trị tại JLL.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Khám phá lĩnh vực ưu tiên trong các mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi và cách chúng tôi góp phần thực hiện thành công lĩnh vực đó. 

Chúng tôi đạt được Lợi tức đầu tư bền vững bằng cách nào?

Khám phá những câu chuyện thành công mới nhất từ khách hàng của chúng tôi

Bất động sản chiếm gần 40% tổng lượng khí thải carbon, vì vậy chúng tôi đang thay đổi điều đó

Báo cáo bền vững toàn cầu của JLL 2019

JLL cam kết mang lại một tương lai bền vững cho các bên liên quan của chúng tôi thông qua chương trình Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn và chiến lược Bền vững Toàn cầu.

Trao đổi với chúng tôi về tính bền vững

Đối với các tổ chức muốn gặt hái nhiều thành công hơn nữa từ khoản đầu tư vào bất động sản, JLL mang đến lợi tức đầu tư bền vững giúp họ đạt được hiệu quả tài chính, môi trường và xã hội cao hơn.