Sự bền vững

Cùng với các đối tác, JLL đưa tính bền vững vào mọi hành động nhằm thúc đẩy sự thay đổi đột phá. Chúng tôi giúp khách hàng thực hiện các chiến lược về bền vững có trách nhiệm hơn với thế giới, chúng tôi sẽ nỗ lực để định hình tương lai của bất động sản.

Cách thức tiếp cận sự bền vững

Khám phá những chiến lược bền vững của JLL
Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn

Khám phá chương trình hỗ trợ khách hàng Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn, tăng giá trị cho cổ đông và mang lại lợi ích cho nhân viên và cộng đồng.

Các chính sách và Báo cáo của công ty

Tải về các báo cáo và chính sách bền vững mới nhất của chúng tôi. Truy cập kho lưu trữ báo cáo của chúng tôi bao gồm đạo đức, sức khỏe, an toàn và trách nhiệm của công ty.

Các mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc

Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên Hợp Quốc và cam kết đóng góp cho chuyển giao thành công.

Cách chúng tôi giúp khách hàng đạt được khát vọng

Khám phá những câu chuyện thành công của JLL

Bất động sản chiếm gần 40% tổng lượng khí thải carbon, vì vậy chúng tôi đang thay đổi điều đó

Báo cáo bền vững toàn cầu của JLL 2019

JLL cam kết mang lại một tương lai bền vững cho các bên liên quan của chúng tôi thông qua chương trình Xây dựng Ngày mai Tươi sáng hơn và chiến lược Bền vững Toàn cầu.

Trao đổi với chúng tôi về tính bền vững

Với chuyên môn của mình, chúng tôi có thể tư vấn cho bạn về nhu cầu kinh doanh và ưu tiên của bạn.