Khát vọng hướng tới sự bền vững

Chúng tôi luôn hướng đến một tương lai bền vững. Những chiến lược kinh doanh dựa trên các quyết định đầu tư có trách nhiệm, an toàn, gắn kết nhân viên và tăng giá trị cho cổ đông, xây dựng một tương lai tốt hơn ở những nơi có thể đến.

Tương lai bền vững

JLL là công ty dịch vụ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới bằng cách xây dựng các không gian, tòa nhà và thành phố nơi mọi người có thể phát triển.

Mục tiêu

Đào tạo huấn luyện cho tất cả nhân viên về các vấn đề kinh doanh bền vững từ năm 2020
Tám thị trường có doanh thu lớn nhất của JLL sẽ cân bằng giới tính trong số nhà lãnh đạo vào năm 2021.
Xác định giá trị nhân sự và đào tạo nhân tài, đặc biệt là những nhân viên mới gia nhập JLL (2018/19).
  • Giảm khí thải GHG cho các văn phòng toàn cầu xuống dưới 2% thường niên từ 2017 đến 2019. Giảm mức tiêu thụ năng lượng cho các văn phòng toàn cấu xuống bằng 2% thường niên từ 2017 đến 2019.
  • Giảm khí thải toàn cầu phạm vi 1 và 2 của JLL, và phạm vi 3 bổ sung.
  • 100% diện tích văn phòng của JLL lớn hơn 10.000 ft2 nhằm đảm bảo không gian bền vững vào năm 2030. Mức độ thương tật qua hai giai đoạn thực hiện trước đó sẽ tiếp tục đặt mục tiêu giảm 10% vào năm 2020.
  • Xác định những rủi ro sức khỏe có thể ảnh hưởng đến nhân viên, đặc biệt là những nhân viên mới gia nhập JLL (2018/19).
Gia tăng thời gian thực hiện các hoạt động tình nguyện trong năm, với mục tiêu đạt 15.000 ngày vào năm 2020.

Giải pháp

Tìm hiểu về các giải pháp bền vững quan trọng cho Bất động sản và tất cả những gì chúng ta có thể làm để xây dựng một ngày mai tốt hơn
Kết nối với chúng tôi

Mạng xã hội