Khu công nghiệp và hậu cần

Đầu tư , phát triển, cho thuê và quản lý tài sản khu công nghiệp và các dịch vụ hậu cần.

Tìm hiểu thêm về bất động sản khu công nghiệp với JLL

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn