Tài sản thay thế

Đầu tư, phát triển, cho thuê và quản lý tài sản với các loại hình bất động sản phi truyền thống.

1 of 1

Khát vọng của bạn là gì?

Các hình thức phi truyền thống của tài sản bất động sản - Trung tâm dữ liệu, tổ chức giáo dục và ký túc xá sinh viên, ngày càng trở nên phổ biến. Các tác động đến kinh tế vĩ mô như tăng trưởng đô thị hóa, sử dụng internet và điện thoại thông minh và dân số già làm tăng nhu cầu đối với các tài sản thay thế này.

Cung cấp nguồn nhân khẩu học hấp dẫn và trình điều khiển nhu cầu liên quan đến các lĩnh vực mới này, đồng thời tăng cường lợi nhuận và đa dạng hóa danh mục đầu tư của bạn.

Tìm hiểu thêm về bất động sản thay thế với JLL

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn