Văn phòng cho thuê

Đến với văn phòng đầu tiên của bạn: tìm một vị trí mới để tăng trưởng hoặc cùng JLL phát triển một chiến lược vị trí hoàn hảo.

Bạn muốn tìm hiểu thêm? Nói chuyện với đội ngũ của chúng tôi

Dự án văn phòng nổi bật

Tìm mảnh ghép không gian hoàn hảo cho bạn

Tìm kiếm tất cả diện tích trống

Thương vụ nổi bật

Hỏi JLL  
về văn phòng cho thuê

Tìm văn phòng hoàn hảo cho doanh nghiệp và nhân viên của bạn, nơi thúc đẩy tinh thần làm việc mỗi ngày.