Khách sạn
và dịch vụ lưu trú

Nhận nhiều hơn thông tin về khách sạn, du lịch hoặc các dịch vụ lưu trú cho chiến lược đầu tư - từ thời điểm bắt đầu cho đến khi vận hành.

Rộng khắp
Châu Á Thái Bình Dương

JLL mang đến những cơ hội tiềm năng cho các khoản đầu tư vào bất động sản khách sạn và hỗ trợ bạn trong suốt vòng đời bất động sản.

Khát vọng của bạn là gì?

Khám phá thị trường, nâng cao trải nghiệm khách hàng, khám phá các khoản đầu tư hoặc kết nối với các nhà đầu tư toàn cầu.
Nghiên cứu thị trường

Xác định đúng thị trường và tài sản để đầu tư dựa trên tầm nhìn, xu hướng du lịch hiện tại và dự đoán tương lai. Chúng tôi đem lại giá trị cao nhất và tốt nhất cho đất hoặc môi trường xây dựng.

Tư vấn chiến lược

Phân tích xu hướng thị trường và những dự án quan trọng. Thẩm định giá trị tài sản chính xác và tư vấn để tối ưu hóa giá trị và giảm thiểu rủi ro trong danh mục khách sạn của nhà đầu tư.

Đầu tư khách sạn

Tìm các cơ hội đầu tư phù hợp với nguồn vốn hiện có qua hoạt động hỗ trợ thẩm định giá. Giảm tỷ lệ rủi ro khi tái cấp vốn một khoản đầu tư hiện có.

Tái đầu tư

Cung cấp không gian đẹp với nhiều chức năng cho khách và cộng đồng. Đảm bảo rằng mọi yếu tố trong dự án của bạn, từ kiểm soát chi phí đến lựa chọn nhà cung cấp, đều được quản lý chặt chẽ. Mang tầm nhìn của bạn đến với cuộc sống.

Quản lý dự án

Cung cấp trải nghiệm tốt nhất  cho khách hàng với những tính năng quản lý thông minh. Cung cấp thông tin chiến lược cho các quyết định và thủ tục quan trọng - Từ lựa chọn nhà điều hành và đàm phán hợp đồng đến chi phí và chi tiêu vốn.

Bán tài sản khách sạn

Xác định chiến lược bán tài sản của bạn trước người mua phù hợp với chiến lược tiếp thị bất động sản. Truy cập vào mạng lưới toàn cầu của các nhà đầu tư khách sạn và nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia trong suốt quá trình xử lý.

Thương vụ
nổi bật

Hỏi JLL
về khách sạn

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn