Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư của JLL

Ngày có hiệu lực: Tháng 12 năm 2022

Giới thiệu

Jones Lang LaSalle (JLL) cùng các công ty con và công ty liên kết là nhà cung cấp bất động sản và dịch vụ quản lý đầu tư toàn cầu hàng đầu.

Cam kết của chúng tôi về quyền riêng tư

Chúng tôi nghiêm túc chịu trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân do bạn cung cấp. Tuyên bố này giải thích cách chúng tôi thực hiện điều này. Nội dung tuyên bố trình bày cách chúng tôi thu thập thông tin cá nhân, cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân có được, cách chúng tôi bảo vệ thông tin này, đồng thời giải thích quyền riêng tư của bạn (nếu áp dụng). Phương pháp tiếp cận hoạt động quản lý và sử dụng thông tin cá nhân được nêu trong Cam kết về quyền riêng tư của chúng tôi.

Nếu chúng tôi thay đổi Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư này

JLL có thể cập nhật Tuyên Bố Về Quyền Riêng Tư này tùy từng thời điểm. Khi cần thực hiện việc này, chúng tôi sẽ đăng tải tuyên bố sửa đổi trên trang này và qua thông báo trên trang chủ của chúng tôi, nếu thích hợp. Bạn có thể quay lại và kiểm tra trang này để xem xét mọi thay đổi chúng tôi đã thực hiện.

Việc thông tin cá nhân chúng tôi lưu giữ về bạn là chính xác, phù hợp và mới nhất cũng quan trọng không kém. Vui lòng thông báo cho chúng tôi nếu thông tin cá nhân của bạn thay đổi trong khoảng thời gian mối quan hệ giữa bạn và chúng tôi tồn tại.

Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Khi thu thập thông tin cá nhân, chúng tôi công khai cách thức thu thập và sử dụng những thông tin đó.

Các danh mục thông tin cá nhân dưới đây nêu rõ những thông tin chúng tôi có thể thu thập; cách thức và lý do thu thập; cũng như các bên thứ ba mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin. Vui lòng nhấp vào biểu tượng “+” để xem nội dung.

Tùy theo tính chất mối quan hệ giữa bạn và JLL (hoặc công ty con và công ty liên kết của chúng tôi) cũng như các sản phẩm/ứng dụng di động hoặc dịch vụ bạn sử dụng, chúng tôi có thể sẽ không thu thập tất cả các thông tin cá nhân liệt kê bên dưới.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Bản ghi công khai.
 • Bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số và phân tích sử dụng cookie cũng như công nghệ tương tự chứa mã định danh duy nhất, chẳng hạn như ID quảng cáo.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Đơn vị xử lý thanh toán và các tổ chức tài chính khác.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
 • Bên thứ ba cấp quyền truy cập vào thông tin bạn công khai, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội.
 • Máy tính và các thiết bị di động của bạn (tự động) khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web, ứng dụng và nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
 • Cookie, web beacon và các công nghệ tương tự (tự động) khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc bên thứ ba.
 • Đối tác quảng cáo bên thứ ba và các bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số.
 • Bên thứ ba cung cấp trang web và dịch vụ bảo mật trực tuyến.
 • Khi bạn liên hệ hoặc đến cơ sở của chúng tôi (tự động), chẳng hạn như khi chúng tôi ghi lại các cuộc gọi đến tổng đài hoặc sử dụng camera CCTV
 • Thiết bị di động, thiết bị kết nối internet khác và ứng dụng của bạn (tự động).
 • Chúng tôi rút ra kết luận từ các thông tin thu thập từ bạn và về bạn, chẳng hạn như sở thích của bạn
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Quản trị, quản lý, phân tích và cải thiện sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phát hành hóa đơn và thu các khoản thanh toán.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
 • Liên lạc với bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Thu mua sản phẩm và dịch vụ của đại lý/nhà cung cấp, bao gồm cả mục đích quản lý và đáp ứng các nghĩa vụ liên quan theo hợp đồng của đại lý/nhà cung cấp.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Quảng cáo và quảng bá sản phẩm, bao gồm cả liên hệ với bạn về sản phẩm, dịch vụ và chủ đề bạn có thể quan tâm.
 • Tham gia vào các sáng kiến tiếp thị chung.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động, dịch vụ và quảng cáo vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba phân phối thông tin liên lạc dạng bản cứng của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và chuyển phát.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng để quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ tối ưu hóa trang web/email, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email và nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
 • Đối tác quảng cáo mạng bên thứ ba.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Đơn vị xử lý thanh toán và các tổ chức tài chính khác.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
 • Các thiết bị di động của bạn
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Quản trị, quản lý, phân tích và cải thiện sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phát hành hóa đơn và thu các khoản thanh toán.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
 • Liên lạc với bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phản hồi yêu cầu của bạn.
 • Thu mua sản phẩm và dịch vụ của đại lý/nhà cung cấp, bao gồm cả mục đích quản lý và đáp ứng các nghĩa vụ liên quan theo hợp đồng của đại lý/nhà cung cấp.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Quảng cáo và quảng bá sản phẩm, bao gồm cả liên hệ với bạn về sản phẩm, dịch vụ và chủ đề bạn có thể quan tâm.
 • Tham gia vào các sáng kiến tiếp thị chung.
 • Quản trị, cấp quyền truy cập, giám sát và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, trang web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị của chúng tôi.
 • Cấp quyền sử dụng, giám sát và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản khác của chúng tôi.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật và hoạt động gian lận khác.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
 • Để thiết lập, thực thi hoặc chấm dứt việc tải xuống một ứng dụng với bạn.
 • Để thông báo cho bạn về bản cập nhật và tính năng mới của các ứng dụng mà bạn có thể quan tâm.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba phân phối thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và chuyển phát.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng để quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ tối ưu hóa trang web/email, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email và nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
 • Đối tác quảng cáo mạng bên thứ ba.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Bản ghi công khai.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Đơn vị xử lý thanh toán và các tổ chức tài chính khác.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Phát hành hóa đơn và thu các khoản thanh toán.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
 • Hoàn thành dịch vụ bạn yêu cầu.
 • Đánh giá tính đủ điều kiện cho một số dịch vụ.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
 • Khi bạn liên hệ hoặc đến cơ sở của chúng tôi (tự động), chẳng hạn như khi chúng tôi ghi lại các cuộc gọi đến tổng đài hoặc sử dụng camera CCTV.
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
 • Quản trị, cấp quyền truy cập, giám sát và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, trang web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị của chúng tôi.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Máy tính và các thiết bị di động của bạn (tự động) khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web của chúng tôi.
 • Thiết bị di động, thiết bị kết nối internet khác và ứng dụng của bạn (tự động).
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật và hoạt động gian lận khác.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Các thiết bị di động của bạn (tự động) khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web của chúng tôi.
 • Thiết bị di động, thiết bị kết nối internet khác và ứng dụng của bạn (tự động).
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Để thông báo cho bạn về bản cập nhật và tính năng mới của các ứng dụng mà bạn có thể quan tâm.
 • Chúng tôi có thể đánh giá mức độ quan tâm của bạn đối với ứng dụng của chúng tôi cũng như chức năng của ứng dụng bằng cách ghi nhật ký và phân tích việc bạn sử dụng ứng dụng
 • Để hỗ trợ bạn sử dụng ứng dụng, nhờ tận dụng các bản ghi âm giọng nói và dữ liệu vị trí của bạn
 • Để cải thiện ứng dụng của chúng tôi bằng cách ghi lại nhật ký tổng hợp về hoạt động tương tác trên thiết bị di động trong các hệ thống sản xuất (chỉ ở dạng tổng hợp và ẩn danh)
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ
 • Các tổ chức hỗ trợ sản phẩm/ứng dụng di động hoặc dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn
 • Bất cứ ai mà bạn cho phép chúng tôi chia sẻ thông tin
 • Các cơ quan chính thức, nhằm phát hiện và ngăn chặn hành vi phạm tội, ví dụ như rửa tiền, trộm cắp, gian lận, khủng bố, tội phạm mạng

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số và phân tích sử dụng cookie cũng như công nghệ tương tự chứa mã định danh duy nhất, chẳng hạn như ID quảng cáo.
 • Bên thứ ba cấp quyền truy cập vào thông tin bạn công khai, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội.
 • Máy tính và các thiết bị di động của bạn (tự động) theo dõi khi bạn truy cập hoặc tương tác với trang web, ứng dụng và nền tảng trực tuyến của chúng tôi.
 • Cookie, web beacon và các công nghệ tương tự (tự động) theo dõi một số hoạt động duyệt khi bạn truy cập trang web của chúng tôi hoặc bên thứ ba.
 • Cookie, web beacon và các công nghệ tương tự (tự động) theo dõi một số hoạt động trong email mà chúng tôi gửi nhằm mục đích tiếp thị, chẳng hạn như liệu người nhận đã mở liên kết hoặc thực hiện hành động khác hay chưa. 
 • Đối tác quảng cáo bên thứ ba và các bên thứ ba khác cung cấp dịch vụ tiếp thị kỹ thuật số.
 • Bên thứ ba cung cấp trang web và dịch vụ bảo mật trực tuyến.
 • Thiết bị di động, thiết bị kết nối internet khác và ứng dụng của bạn (tự động).
 • Chúng tôi rút ra kết luận từ các thông tin thu thập từ bạn và về bạn, chẳng hạn như sở thích của bạn
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Quản trị, quản lý, phân tích và cải thiện sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích, mối quan tâm của bạn, đồng thời cá nhân hóa trang web, quảng cáo, sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho phù hợp.
 • Phân tích kinh doanh nội bộ.
 • Theo dõi thành công của các chiến dịch tiếp thị, xác định tính hiệu quả cũng như tối ưu hóa hoạt động quảng bá và tiếp thị.
 • Cải thiện chức năng và thiết kế của trang web, email hoặc trang mạng xã hội của chúng tôi. 
 • Quảng cáo và quảng bá sản phẩm, bao gồm cả liên hệ với bạn về sản phẩm, dịch vụ, tin tức và chủ đề bạn có thể quan tâm.
 • Quản trị, cấp quyền truy cập, giám sát và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, trang web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị của chúng tôi.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền, 
 • Bên thứ ba mà chúng tôi có thỏa thuận tiếp thị chung và các thỏa thuận tương tự.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng để quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ tối ưu hóa trang web/email, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email và nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
 • Đối tác quảng cáo mạng bên thứ ba.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Bản ghi công khai.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Quảng cáo và quảng bá sản phẩm, bao gồm cả liên hệ với bạn về sản phẩm, dịch vụ và chủ đề bạn có thể quan tâm.
 • Tham gia vào các sáng kiến tiếp thị chung.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba phân phối thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và chuyển phát.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ tiếp thị và phân tích dữ liệu, chẳng hạn như nền tảng mạng xã hội chúng tôi sử dụng để quảng cáo, nhà cung cấp dịch vụ tối ưu hóa trang web/email, nhà cung cấp dịch vụ tiếp thị qua email và nhà cung cấp dịch vụ phân tích dữ liệu.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Bản ghi công khai.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
 • Chúng tôi rút ra kết luận từ các thông tin thu thập từ bạn và về bạn, chẳng hạn như sở thích của bạn
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Xác định tính đủ điều kiện và phạm vi bảo hành của sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ.
 • Cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Quản trị, quản lý, phân tích và cải thiện sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phát hành hóa đơn và thu các khoản thanh toán.
 • Liên lạc với bạn về sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Quảng cáo và quảng bá sản phẩm, bao gồm cả liên hệ với bạn về sản phẩm, dịch vụ và chủ đề bạn có thể quan tâm.
 • Quản trị, cấp quyền truy cập, giám sát và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, trang web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị của chúng tôi.
 • Cấp quyền sử dụng, giám sát và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản khác của chúng tôi.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật và hoạt động gian lận khác.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba phân phối thông tin liên lạc của chúng tôi, chẳng hạn như dịch vụ bưu chính và chuyển phát.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Khi bạn liên hệ hoặc đến cơ sở của chúng tôi (tự động), chẳng hạn như khi chúng tôi ghi lại các cuộc gọi đến tổng đài hoặc sử dụng camera CCTV
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Quản trị, quản lý, phân tích và cải thiện sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Phân tích và hiểu rõ hơn nhu cầu, sở thích và mối quan tâm của bạn.
 • Tiến hành phân tích kinh doanh nội bộ và nghiên cứu thị trường.
 • Quản trị, cấp quyền truy cập, giám sát và bảo mật hệ thống công nghệ thông tin, trang web, ứng dụng, cơ sở dữ liệu và thiết bị của chúng tôi.
 • Cấp quyền sử dụng, giám sát và bảo vệ cơ sở vật chất, thiết bị và tài sản khác của chúng tôi.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật và hoạt động gian lận khác.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn và (các) thiết bị của bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên, bao gồm cả giám sát việc bạn sử dụng và tương tác với sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ vì những mục đích đó.
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ chương trình bảo mật và công nghệ thông tin của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.

Nguồn danh mục thông tin cá nhân
 • Bạn (trực tiếp từ người tiêu dùng).
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Đơn vị xử lý thanh toán và các tổ chức tài chính khác.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Cơ quan báo cáo về người tiêu dùng và các bên thứ ba khác xác minh thông tin bạn cung cấp.
Mục đích thu thập danh mục thông tin cá nhân
 • Phát hành hóa đơn và thu các khoản thanh toán.
 • Hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
 • Phát hiện các sự cố bảo mật và hoạt động gian lận khác.
 • Giám sát, điều tra và thực thi việc tuân thủ các chính sách, điều khoản và điều kiện sản phẩm/dịch vụ cũng như các yêu cầu pháp lý và theo quy định.
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và theo quy định.
 • Để nhận dạng bạn cho bất kỳ mục đích nào/mọi mục đích xác định ở trên
Bên thứ ba được chúng tôi chia sẻ danh mục thông tin cá nhân cho mục đích kinh doanh hoặc thương mại
 • Nhân viên JLL cần thông tin để thực hiện công việc.
 • Thực thể khác của tập đoàn JLL giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ.
 • Đại diện pháp lý/được ủy quyền,
 • Bên thứ ba cung cấp dịch vụ hậu cần kho vận cho sản phẩm liên quan đến sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Đơn vị xử lý thanh toán, tổ chức tài chính và các tổ chức khác nếu cần để hoàn tất giao dịch, xác thực, bảo mật và ngăn chặn hành vi gian lận.
 • Bên thứ ba khác nếu cần để hoàn tất giao dịch và cung cấp sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ của chúng tôi.
 • Bên thứ ba hỗ trợ ngăn chặn, phát hiện và giảm thiểu hành vi gian lận.
 • Công ty báo cáo về người tiêu dùng.
 • Luật sư, kiểm toán viên và tư vấn viên của chúng tôi.
 • Cơ quan pháp lý và quản lý cũng như các bên thứ ba khác theo yêu cầu của luật pháp.
Cơ sở pháp lý để chúng tôi xử lý thông tin của bạn

Chúng tôi căn cứ vào các cơ sở pháp lý thích hợp theo luật hiện hành về quyền riêng tư khi xử lý thông tin cá nhân và thông tin cá nhân nhạy cảm (danh mục đặc biệt) – bao gồm việc xử lý thông tin cá nhân khi cần thiết để thực hiện hợp đồng, khi chúng tôi cần xử lý để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý khi bạn đã chấp thuận cho chúng tôi xử lý hoặc khi việc xử lý phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Trường hợp chúng tôi căn cứ vào các lợi ích hợp pháp có nghĩa là chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để điều hành doanh nghiệp và cung cấp các dịch vụ mà chúng tôi đã được yêu cầu cung cấp. Chúng tôi thu thập thông tin do bạn tự nguyện cung cấp hoặc do người đại diện cho bạn cung cấp. Nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cần thiết, chúng tôi có thể sẽ không cung cấp được một số sản phẩm/ứng dụng di động và dịch vụ nhất định.

Nơi chúng tôi lưu giữ và xử lý thông tin của bạn

Chúng tôi có thể chuyển và lưu trữ thông tin thu thập được từ bạn ở bên ngoài quốc gia xuất xứ. Nhân viên hoặc nhà cung cấp của chúng tôi có thể xử lý thông tin này bên ngoài quốc gia xuất xứ. Khi thực hiện việc này, chúng tôi hướng đến mục tiêu đảm bảo thông tin được bảo mật và bảo vệ phù hợp. Chúng tôi thực hiện việc này dựa trên các quyết định về tính phù hợp hoặc thông qua việc áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (ví dụ như các Điều khoản hợp đồng chuẩn).

Bảo vệ thông tin của bạn

Chúng tôi cam kết duy trì các biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân ở mọi nơi, dù là định dạng điện tử hay thủ công. Để thực hiện việc này, chúng tôi có thể sử dụng nhiều cơ chế, tùy thuộc vào nơi lưu trữ thông tin và mối quan hệ giữa JLL với bất kỳ tổ chức nhận nào.

Thời gian chúng tôi lưu giữ thông tin của bạn

Chúng tôi cố gắng chỉ giữ thông tin của bạn trong khoảng thời gian cần thiết vì lý do pháp lý hoặc kinh doanh chính đáng. Sau đó, chúng tôi sẽ xóa thông tin một cách an toàn và bảo mật.

Quyền thông tin cá nhân của bạn

Trong trường hợp áp dụng, bạn có thể có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của mình. Để thực thi bất kỳ quyền nào trong số này, hãy sử dụng biểu mẫu trực tuyến dùng để yêu cầu các quyền về thông tin cá nhân:

 • Yêu cầu bản sao thông tin mà chúng tôi giữ (quyền truy cập)

Bạn có thể yêu cầu thông tin cá nhân về bạn mà chúng tôi lưu giữ. Trong hầu hết các trường hợp, chúng tôi cung cấp miễn phí thông tin này cho bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu thông tin mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi ở định dạng điện tử.

 • Quyền đối với khả năng di chuyển dữ liệu

Trong một số trường hợp, khi hoạt động xử lý dựa vào sự chấp thuận của bạn hay một hợp đồng, bạn có thể yêu cầu JLL trực tiếp truyền thông tin cá nhân của bạn sang một tổ chức khác.

 • Quyền xóa (quyền được lãng quên)

Nếu, vì bất kỳ lý do nào, bạn không muốn chúng tôi lưu giữ hoặc sử dụng thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin. Chúng tôi có thể cần giữ lại một số thông tin cá nhân của bạn vì lý do pháp lý, ví dụ như cho mục đích tuân thủ yêu cầu theo quy định.

Đối với mục đích tiếp thị, chúng tôi sẽ thêm tên bạn vào danh sách chặn để không liên hệ với bạn trong tương lai nếu bạn được xác định là khách hàng triển vọng.

Chỉ dành cho GDPR: quyền này chỉ có thể áp dụng khi hoạt động xử lý dựa trên sự chấp thuận và sự chấp thuận nay đã bị thu hồi, và chỉ khi hoạt động xử lý là không cần thiết, không phù hợp, quá mức, lỗi thời, bất hợp pháp hoặc JLL có nghĩa vụ pháp lý đối với việc xóa dữ liệu.

 • Yêu cầu chỉnh sửa thông tin của bạn (quyền cải chính)

Nếu bạn cho rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn là sai, chúng tôi sẽ kiểm tra và chỉnh sửa nếu cần thiết. Chúng tôi cam kết lưu giữ thông tin cá nhân chính xác, phù hợp và mới nhất.

 • Hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi tạm dừng xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong một số trường hợp nhất định, ví dụ như khi bạn đặt vấn đề nghi ngờ về độ chính xác của thông tin hoặc có vấn đề về cách chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn. Trong hầu hết các trường hợp, JLL sẽ thực hiện các biện pháp hạn chế trong một khoảng thời gian nhất định để xác minh độ chính xác của thông tin cá nhân hoặc xem xét cơ sở chính đáng cho việc xử lý.

 • Phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn

Tùy theo luật hiện hành về quyền riêng tư, trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể phản đối chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn khi chúng tôi tin rằng việc xử lý phục vụ lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Bạn cũng có quyền phản đối chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Các quyền này có thể bị giới hạn trong một số tình huống, chẳng hạn như khi JLL có thể chứng minh rằng JLL có yêu cầu pháp lý hoặc cơ sở chính đáng thuyết phục để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 • Dừng nhận thông tin liên hệ từ chúng tôi

Nếu đã chấp thuận cho chúng tôi cung cấp cho bạn nội dung tiếp thị và thông tin, bạn có thể thu hồi sự chấp thuận bất kỳ lúc nào bằng cách gửi email đến địa chỉ unsubscribe@jll.com.

Chỉ áp dụng cho Cư dân California

Nếu bạn là cư dân Californica theo định nghĩa trong Đạo luật về quyền riêng tư của người tiêu dùng ở California (CCPA), vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư bổ sung của chúng tôi, mô tả các quyền và nội dung tiết lộ về thông tin cá nhân của bạn.

Cách đưa ra mối lo ngại hoặc đặt câu hỏi

Nếu bạn cần đưa ra mối lo ngại về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua biểu mẫu trực tuyến dùng để đưa ra mối lo ngại về quyền riêng tư hoặc gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ PrivacyEnquiries@jll.com. Nếu không hài lòng về cách chúng tôi giải quyết khiếu nại, bạn có thể liên hệ với Cơ quan bảo vệ dữ liệu hoặc cơ quan tương đương tại tiểu bang hoặc quốc gia của bạn, nếu có.

Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi về các vấn đề liên quan đến bảo mật dữ liệu bằng cách gửi thư đến địa chỉ JLL 30 Warwick Street London W1B 5NH GB - FAO: Global Head of Privacy.

Đối với mọi thắc mắc không liên quan đến Thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại jll.com/contact us.