Gặp gỡ nhà lãnh đạo của JLL

Con người chính là tác nhân giúp JLL khác biệt.
Các nhà lãnh đạo của JLL sẽ giúp khách hàng đạt được khát vọng.
Christian Ulbrich,Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch
Christian Ulbrich
Giám đốc Điều hành kiêm Chủ tịch
Karen Brennan,Giám đốc Tài chính
Karen Brennan
Giám đốc Tài chính
Laura Adams,Giám đốc nhân sự
Laura Adams
Giám đốc nhân sự
Richard Bloxam,Thành viên Ban điều hành toàn cầu Giám đốc Điều hành Thị trường vốn
Richard Bloxam
Thành viên Ban điều hành toàn cầu Giám đốc Điều hành Thị trường vốn
Neil Murray,Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Andy Poppink,Giám đốc điều hành, bộ phận Tư vấn Thị trường
Andy Poppink
Giám đốc điều hành, bộ phận Tư vấn Thị trường
Mihir Shah,Đồng CEO, JLL Công Nghệ
Mihir Shah
Đồng CEO, JLL Công Nghệ
Yishai Lerner,Đồng Giám đốc điều hành, JLL Technologies
Yishai Lerner
Đồng Giám đốc điều hành, JLL Technologies
Các cán bộ lãnh đạo khác của công ty trên toàn cầu
Alan Tse
Giám đốc Pháp chế & Thư ký Tập đoàn
Ben Breslau
Chief Research Officer
Mark Gabbay
CEO, Tập đoàn Quản lý Đầu tư LaSalle
Guy Grainger
Gián đốc Dịch vụ Bền vững và ESG
Siddharth Taparia
Chief Marketing Officer
Nashunda Williams
Giám Đốc Khối Đa dạng, Bình đẳng và Hòa nhập
Ben Hawke
Kế toán trưởng
Anthony Couse,Giám đốc Điều hành, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Anthony Couse
Giám đốc Điều hành, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Agnes Lim,Giám đốc tài chính, Châu Á Thái Bình Dương
Agnes Lim
Giám đốc tài chính, Châu Á Thái Bình Dương
Stuart Crow,Giám đốc Điều hành, bộ phận Thị trường Vốn, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Stuart Crow
Giám đốc Điều hành, bộ phận Thị trường Vốn, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Helen Snowball,Trưởng phòng Nhân sự, Châu Á Thái Bình Dương
Helen Snowball
Trưởng phòng Nhân sự, Châu Á Thái Bình Dương
KK Fung,Giám đốc điều hành, Trung Quốc Đại Lục
KK Fung
Giám đốc điều hành, Trung Quốc Đại Lục
George Thomas,Giám đốc công nghệ thông tin
George Thomas
Giám đốc công nghệ thông tin
Jordi Martin,Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Jordi Martin
Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Albert Ovidi,Giám đốc vận hành, Châu Á Thái Bình Dương
Albert Ovidi
Giám đốc vận hành, Châu Á Thái Bình Dương
Toshinobu Kasai,Giám đốc điều hành, Nhật Bản
Toshinobu Kasai
Giám đốc điều hành, Nhật Bản
Jeremy Sheldon,Trưởng phòng Thị trường châu Á Thái Bình Dương
Jeremy Sheldon
Trưởng phòng Thị trường châu Á Thái Bình Dương

Tìm hiểu về ban lãnh đạo của chúng tôi, những người tự hào đại diện cho lợi ích tốt nhất của các cổ đông JLL.

Richard Bloxam,Thành viên Ban điều hành toàn cầu Giám đốc Điều hành Thị trường vốn
Richard Bloxam
Thành viên Ban điều hành toàn cầu Giám đốc Điều hành Thị trường vốn
Stuart Crow,Giám đốc Điều hành, bộ phận Thị trường Vốn, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Stuart Crow
Giám đốc Điều hành, bộ phận Thị trường Vốn, khu vực Châu Á Thái Bình Dương
Mark D. Gibson,Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Mark D. Gibson
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Matthew Richards,CEO Thị trường Vốn, EMEA
Matthew Richards
CEO Thị trường Vốn, EMEA
Alexandra Bryant,Giám đốc Toàn cầu của bộ phận Chiến lược và Hoạt động của Thị trường Vốn
Alexandra Bryant
Giám đốc Toàn cầu của bộ phận Chiến lược và Hoạt động của Thị trường Vốn
Greg Conley,Giám đốc Tài chính - JLL Châu Mỹ và JLL Thị trường Vốn Toàn cầu
Greg Conley
Giám đốc Tài chính - JLL Châu Mỹ và JLL Thị trường Vốn Toàn cầu
Amit Koren,Giám đốc Sản phẩm
Amit Koren
Giám đốc Sản phẩm
Mark Wynne-Smith,Giám đốc Tư vấn Định giá Toàn cầu, bộ phận Thị trường Vốn
Mark Wynne-Smith
Giám đốc Tư vấn Định giá Toàn cầu, bộ phận Thị trường Vốn
Neil Murray,Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Sue Asprey Price,Giám đốc điều hành khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bộ phận Work Dynamics
Sue Asprey Price
Giám đốc điều hành khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi, bộ phận Work Dynamics
Susheel Koul,Giám đốc điều hành, JLL Work Dynamics, Châu Á-Thái Bình Dương
Susheel Koul
Giám đốc điều hành, JLL Work Dynamics, Châu Á-Thái Bình Dương
Sanjay Rishi,Giám đốc điều hành tại Châu Mỹ, Giải pháp doanh nghiệp
Sanjay Rishi
Giám đốc điều hành tại Châu Mỹ, Giải pháp doanh nghiệp
Sharad Rastogi,Giám đốc điều hành công nghệ Work Dynamics
Sharad Rastogi
Giám đốc điều hành công nghệ Work Dynamics
Paul Morgan,Giám đốc Vận hành Toàn cầu, bộ phận Động lực Làm việc
Paul Morgan
Giám đốc Vận hành Toàn cầu, bộ phận Động lực Làm việc
Peter Downie,Giám đốc điều hành, thương mại, giải pháp doanh nghiệp
Peter Downie
Giám đốc điều hành, thương mại, giải pháp doanh nghiệp
Cynthia Kantor,Giám đốc Phát triển và Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp JLL Work Dynamics
Cynthia Kantor
Giám đốc Phát triển và Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp JLL Work Dynamics
James Gregory,Chief Financial Officer, Work Dynamics
James Gregory
Chief Financial Officer, Work Dynamics
Tara Gibney,Trưởng phòng Nhân sự, bộ phận Động lực Làm việc
Tara Gibney
Trưởng phòng Nhân sự, bộ phận Động lực Làm việc