Gặp gỡ 
nhà lãnh đạo của JLL

Con người chính là tác nhân giúp JLL khác biệt.
Các nhà lãnh đạo của JLL sẽ giúp khách hàng đạt được khát vọng.
Christian Ulbrich
Chủ tịch và Giám đốc điều hành Toàn cầu
Mary Bilbrey
Gíam Đốc Quản trị nhân lực
Richard Bloxam
Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
Anthony Couse
Giám đốc điều hành, Châu Á Thái Bình Dương
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Guy Grainger
Giám đốc điều hành, Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi
Jeff Jacobson
Giám đốc điều hành, Quản lý đầu tư LaSalle
Greg O’Brien
Giám đốc điều hành, Châu Mỹ
Mihir Shah
Đồng CEO, JLL Công Nghệ
Yishai Lerner
Đồng Giám đốc điều hành, JLL Technologies
Anthony Couse
Giám đốc điều hành, Châu Á Thái Bình Dương
Agnes Lim
Giám đốc tài chính, Châu Á Thái Bình Dương
Stephen Conry AM
Giám đốc điều hành, Úc và New Zealand
Stuart Crow
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Helen Snowball
Trưởng phòng Nhân sự, Châu Á Thái Bình Dương
Chris Fossick
Giám đốc điều hành, Đông Nam Á
KK Fung
Giám đốc điều hành, Trung Quốc Đại Lục
George Thomas
Giám đốc công nghệ thông tin
Nicole Worthington
Giám đốc Marketing, Châu Á Thái Bình Dương
Jordi Martin
Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Ramesh Nair
Giám đốc điều hành, Ấn Độ
Albert Ovidi
Giám đốc vận hành, Châu Á Thái Bình Dương
Toshinobu Kasai
Giám đốc điều hành, Nhật Bản
Jeremy Sheldon
Trưởng phòng Thị trường châu Á Thái Bình Dương

Tìm hiểu về ban lãnh đạo của chúng tôi, những người tự hào đại diện cho lợi ích tốt nhất của các cổ đông JLL.

Richard Bloxam
Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
James Koster II
Trưởng tập đoàn, Thị trường vốn và Dịch vụ đầu tư, Châu Mỹ
Mark D. Gibson
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Joe B. Thornton
Chủ tịch, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Jonathan Geanakos
Thị trường vốn châu Mỹ
Matt Picken
Giám đốc điều hành & lãnh đạo quốc gia, Thị trường vốn, JLL Canada
Stuart Crow
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Matthew Richards
CEO Thị trường Vốn, EMEA
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Sanjay Rishi
Giám đốc điều hành tại Châu Mỹ, Giải pháp doanh nghiệp
Mark Caskey
Giám đốc điều hành EMEA, Giải pháp doanh nghiệp
Jordi Martin
Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Cynthia Kantor
Giám đốc sản phẩm, Giải pháp doanh nghiệp
Ute Braasch
Giám đốc điều hành, Giải pháp Doanh nghiệp toàn cầu
Peter Downie
Giám đốc điều hành, thương mại, giải pháp doanh nghiệp
Joe Stolarski
Giám đốc doanh thu, Giải pháp doanh nghiệp
Laura Adams
Lãnh đạo nhân sự toàn cầu, Giải pháp Doanh nghiệp