Gặp gỡ 
nhà lãnh đạo của JLL

Con người chính là tác nhân giúp JLL khác biệt.
Các nhà lãnh đạo của JLL sẽ giúp khách hàng đạt được khát vọng.
Christian Ulbrich,Chủ tịch và Giám đốc điều hành Toàn cầu
Christian Ulbrich
Chủ tịch và Giám đốc điều hành Toàn cầu
Karen Brennan,Chief Financial Officer
Karen Brennan
Chief Financial Officer
Laura Adams,Giám đốc nhân sự
Laura Adams
Giám đốc nhân sự
Richard Bloxam,Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
Richard Bloxam
Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
Neil Murray,Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Greg O’Brien,CEO, Markets
Greg O’Brien
CEO, Markets
Mihir Shah,Đồng CEO, JLL Công Nghệ
Mihir Shah
Đồng CEO, JLL Công Nghệ
Yishai Lerner,Đồng Giám đốc điều hành, JLL Technologies
Yishai Lerner
Đồng Giám đốc điều hành, JLL Technologies
Các cán bộ lãnh đạo khác của công ty trên toàn cầu
Alan Tse
Giám đốc Pháp chế & Thư ký Tập đoàn
Kirstie Ellard
Giám đốc Kinh doanh (JBS)
Mark Gabbay
CEO, Tập đoàn Quản lý Đầu tư LaSalle
Guy Grainger
Gián đốc Dịch vụ Bền vững và ESG
Juud Tempelman
Giám đốc Thu mua
Anthony Couse,Giám đốc điều hành, Châu Á Thái Bình Dương
Anthony Couse
Giám đốc điều hành, Châu Á Thái Bình Dương
Agnes Lim,Giám đốc tài chính, Châu Á Thái Bình Dương
Agnes Lim
Giám đốc tài chính, Châu Á Thái Bình Dương
Stephen Conry AM,Giám đốc điều hành, Úc và New Zealand
Stephen Conry AM
Giám đốc điều hành, Úc và New Zealand
Stuart Crow,Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Stuart Crow
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Helen Snowball,Trưởng phòng Nhân sự, Châu Á Thái Bình Dương
Helen Snowball
Trưởng phòng Nhân sự, Châu Á Thái Bình Dương
Kirstie Ellard,Giám đốc Kinh doanh (JBS)
Kirstie Ellard
Giám đốc Kinh doanh (JBS)
Chris Fossick,Giám đốc điều hành, Đông Nam Á
Chris Fossick
Giám đốc điều hành, Đông Nam Á
KK Fung,Giám đốc điều hành, Trung Quốc Đại Lục
KK Fung
Giám đốc điều hành, Trung Quốc Đại Lục
George Thomas,Giám đốc công nghệ thông tin
George Thomas
Giám đốc công nghệ thông tin
Jordi Martin,Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Jordi Martin
Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Albert Ovidi,Giám đốc vận hành, Châu Á Thái Bình Dương
Albert Ovidi
Giám đốc vận hành, Châu Á Thái Bình Dương
Toshinobu Kasai,Giám đốc điều hành, Nhật Bản
Toshinobu Kasai
Giám đốc điều hành, Nhật Bản
Jeremy Sheldon,Trưởng phòng Thị trường châu Á Thái Bình Dương
Jeremy Sheldon
Trưởng phòng Thị trường châu Á Thái Bình Dương

Tìm hiểu về ban lãnh đạo của chúng tôi, những người tự hào đại diện cho lợi ích tốt nhất của các cổ đông JLL.

Richard Bloxam,Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
Richard Bloxam
Giám đốc điều hành toàn cầu, Thị trường vốn
Mark D. Gibson,Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Mark D. Gibson
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Joe B. Thornton,Chủ tịch, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Joe B. Thornton
Chủ tịch, Thị trường vốn, Châu Mỹ
Jonathan Geanakos,Thị trường vốn châu Mỹ
Jonathan Geanakos
Thị trường vốn châu Mỹ
Matt Picken,Giám đốc điều hành & lãnh đạo quốc gia, Thị trường vốn, JLL Canada
Matt Picken
Giám đốc điều hành & lãnh đạo quốc gia, Thị trường vốn, JLL Canada
Stuart Crow,Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Stuart Crow
Giám đốc điều hành, Thị trường vốn, Châu Á Thái Bình Dương
Matthew Richards,CEO Thị trường Vốn, EMEA
Matthew Richards
CEO Thị trường Vốn, EMEA
Neil Murray,Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Neil Murray
Giám đốc điều hành toàn cầu, Giải pháp doanh nghiệp
Sanjay Rishi,Giám đốc điều hành tại Châu Mỹ, Giải pháp doanh nghiệp
Sanjay Rishi
Giám đốc điều hành tại Châu Mỹ, Giải pháp doanh nghiệp
Mark Caskey,Giám đốc điều hành EMEA, Giải pháp doanh nghiệp
Mark Caskey
Giám đốc điều hành EMEA, Giải pháp doanh nghiệp
Jordi Martin,Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Jordi Martin
Giám đốc điều hành APAC, Giải pháp doanh nghiệp
Cynthia Kantor,Giám đốc Phát triển và Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp JLL Work Dynamics
Cynthia Kantor
Giám đốc Phát triển và Gia tăng Giá trị Doanh nghiệp JLL Work Dynamics
Ute Braasch,Giám đốc điều hành, Giải pháp Doanh nghiệp toàn cầu
Ute Braasch
Giám đốc điều hành, Giải pháp Doanh nghiệp toàn cầu
Peter Downie,Giám đốc điều hành, thương mại, giải pháp doanh nghiệp
Peter Downie
Giám đốc điều hành, thương mại, giải pháp doanh nghiệp
Laura Adams,Giám đốc nhân sự
Laura Adams
Giám đốc nhân sự