Andy Poppink

Giám đốc điều hành, bộ phận Tư vấn Thị trường

Bộ phận Tư vấn Thị trường do Andy lãnh đạo trên toàn cầu, với nhiệm vụ giúp cả nhà đầu tư và khách hàng là người sử dụng thể hiện và đạt được mục tiêu của họ về bất động sản. Anh thúc đẩy tính phù hợp cũng như hỗ trợ các nhóm thị trường tại khu vực và địa phương lan tỏa cách tiếp cận tích hợp Một JLL đến với khách hàng trên toàn thế giới.

Sự nghiệp đa dạng của Andy trong lĩnh vực bất động sản thương mại đã kéo dài hơn hai thập kỷ. Anh đã hỗ trợ khách hàng từ các công ty khởi nghiệp giai đoạn đầu đến những doanh nghiệp toàn cầu trong việc xây dựng và triển khai chiến lược bất động sản một cách khôn khéo. Anh chủ động nắm bắt các xu hướng công nghệ mới nhất và được biết đến là người có tư duy đổi mới và cách tiếp cận sáng tạo.

Vào tháng 7 năm 2023, Andy đã đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành toàn cầu, bộ phận Tư vấn Thị trường và tham gia Ban điều hành toàn cầu. Trước đó, Andy đã chuyển đến châu Âu vào năm 2021 để nắm giữ vị trí Giám đốc điều hành, bộ phận Tư vấn Thị trường khu vực châu Âu, Trung Đông và châu Phi. Ban đầu, Andy đến với JLL trong quá trình mua lại The Staubach Company vào năm 2008. Khi đó anh là Chủ tịch của khu vực Tây Hoa Kỳ, sinh sống tại khu vực Silicon Valley thuộc California.

Andy chịu trách nhiệm trong việc phát triển hơn chiến lược Tư vấn Thị trường toàn cầu của JLL khi hợp tác với các thị trường cũng như nhà lãnh đạo theo lĩnh vực kinh doanh tại khu vực, quốc gia và địa phương.

Andy theo học Đại học Stanford và tốt nghiệp với bằng Cử nhân Kinh tế và bằng Thạc sĩ Thiết kế tổ chức. Anh cũng từng là đội trưởng đội bóng rổ.

Andy từng là vận động viên chuyên nghiệp, do đó anh thích tham gia các hoạt động thể chất cùng gia đình mình.