Cam kết về Bảo mật Thông tin của JLL

Chúng tôi trân trọng những thông tin cá nhân mà mình có được và đã phát triển sáu “khối hợp nhất” hay còn gọi là các nguyên tắc chủ chốt để hướng dẫn cách tiếp cận để bảo mật dữ liệu

 

1. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân một cách đúng đắn

Chúng tôi luôn minh bạch về việc thu thập thông tin của bạn. 

2. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân một cách có trách nhiệm

Chúng tôi nỗ lực tuân thủ tất cả các luật về bảo mật có liên quan và có thái độ tích cực đối với tài sản là thông tin của mình.

Tất cả nhân viên của chúng tôi đều có nghĩa vụ bảo vệ thông tin cá nhân mà họ có quyền truy cập vào.

3. Chúng tôi bảo mật thông tin cá nhân một cách an toàn

Chúng tôi cam kết ưu tiên việc bảo mật thông tin cá nhân lên hàng đầu. Chúng tôi sẽ không ngừng cập nhật các phương pháp bảo mật và theo dõi tính hiệu quả của chúng

Khi lập kế hoạch cho các hệ thống hoặc cách thức làm việc mới, chúng tôi sẽ đánh giá và tìm cách giảm thiểu tác động của chúng đối với quyền bảo mật thông tin cá nhân.

4. Chúng tôi duy trì thông tin một cách chính xác, cập nhật và có liên quan

Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ làluôn chính xác, cập nhật và có liên quan. Khi không

Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân trừ trường hợp cần thiết cho mục đích kinh doanh.

5. Chúng tôi cho thông tin của họ

Chúng tôi rất coi trọng quyền thông tin của từng cá nhân. Chúng tôi cho phép mọi người truy cập vào thông tin của và chúng tôi sẽ trong trường hợp thông tin đó là không chính xác.

6. Chúng tôi chia sẻ, tảitruyền tải thông tin cá nhân một cách an toàn

Nếu chúng tôi buộc phải chia sẻ thông tin cá nhân với bên thứ ba, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng thông tin đó sẽ vẫn được bảo vệ đúng cách.© 2019 Jones Lang LaSalle IP, Inc. Bảo lưu tất cả bản quyền.