JLL cam kết bảo mật

Tại JLL, chúng tôi hướng đến đến quyền riêng tư cá nhân trong mọi hành động chúng tôi làm

Trong suốt 250 năm qua, chúng tôi đã luôn xử lý thông tin cá nhân một cách có trách nhiệm. Mọi khách hàng, đối tác kinh doanh và nhân viên của chúng tôi đã đặt niềm tin vào hành động của chúng tôi tuân theo theo luật bảo mật thông tin và quyền riêng tư hiện hành. Chúng tôi cam kết thiết kế và sử dụng công nghệ mới một cách có đạo đức và bảo vệ dữ liệu bằng các biện pháp bảo mật thích hợp. Vì chúng tôi đánh giá cao sự tin tưởng của từng cá nhân vào chúng tôi, nên chúng tôi cam kết thực hiện mọi việc một cách đúng đắn.

  1. Chúng tôi cởi mở và minh bạch về cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn

  2. Chúng tôi chỉ thu thập và sử dụng thông tin cá nhân cần thiết để thực hiện các nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh hợp pháp của mình, đảm bảo tất cả dữ liệu đều chính xác và phù hợp

  3. Chúng tôi thực hiện các bước thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân

  4. Thông tin cá nhân chỉ được chúng tôi lưu giữ trong thời gian cần và sẽ được xóa ngay khi có thể

  5. Chúng tôi chia sẻ, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân một cách có trách nhiệm

  6. Chúng tôi tôn trọng các lựa chọn về quyền riêng tư và sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích đã định và đã được truyền đạt

Chiến lược về quyền riêng tư của chúng tôi dựa trên nguyên tắc trách nhiệm giải trình, phù hợp với các nguyên tắc quyền riêng tư quốc tế, yêu cầu pháp lý, nghĩa vụ thương mại cũng như các giá trị và mục đích kinh doanh của JLL, nhằm định hình tương lai của bất động sản, vì một thế giới tốt đẹp hơn. Để biết thêm thông tin về cách chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng xem Tuyên bố về quyền riêng tư của chúng tôi.