Bán lẻ

Mang đến những trải nghiệm tuyệt vời cho người mua sắm - từ cửa hàng đến trung tâm mua sắm.

Tái cơ cấu cho thuê

Áp dụng những giải pháp thông minh nhằm tăng thanh khoản, giảm chi phí, giảm vốn vay và nợ phải trả. Quản lý tài sản bán lẻ một cách tích cực và sáng tạo.

Thay đổi với công nghệ

Tận dụng lợi thế của công nghệ để mang lại những trải nghiệm bán lẻ tuyệt vời cho người tiêu dùng - từ trực tuyến và cửa hàng.

Đầu tư vào bán lẻ

Tham gia vào dòng vốn và hệ thống bán lẻ trên toàn thế giới. Nhận lời khuyên về tài chính và các chiến lược sáng tạo khác để đảm bảo chiến lược đầu tư thành công.

toàn thế giới. Nhận lời khuyên về tài chính và các chiến lược sáng tạo khác để đảm bảo chiến lược đầu tư thành công.
Thiết kế và xây dựng

Đầu tư không gian bán lẻ để bắt kịp với sự thay đổi của xu hướng trên thế giới theo kinh nghiệm và người tiêu dùng. Tăng doanh thu bằng cách nâng cấp dịch vụ ăn uống, sử dụng dịch vụ thay thế hoặc đại tu toàn bộ không gian bán lẻ.

Tái phát triển

Phát triển không gian bán lẻ của bạn để theo kịp với xu hướng thế giới  dựa trên kinh nghiệm và người tiêu dùng luôn thay đổi.

Khát vọng của bạn là gì?

Tối ưu hóa giá trị tài sản bán lẻ với chiến lược đầu tư , vị trí và tư vấn tái phát triển hiệu quả.

Hỏi JLL
về bán lẻ

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn