Dịch vụ

Văn phòng cho thuê

Đến với văn phòng đầu tiên của bạn: tìm một vị trí mới để tăng trưởng hoặc cùng JLL phát triển một chiến lược vị trí hoàn hảo.

Quản lý tài sản bất động sản

Nhu cầu nhiều hơn từ bất động sản của bạn. Vượt quá chi phí và giảm thiểu rủi ro.

Quản lý và phát triển dự án

Thổi hồn mới vào không gian cũ hoặc thay mới không gian hoàn toàn để thúc đẩy nhân tài của bạn phát triển. Biến ý tưởng của bạn thành hiện thực.

Đầu tư vào bất động sản

Khám phá các cơ hội đầu tư và dòng vốn trên toàn thế giới.

Đổi mới cùng công nghệ

Đưa doanh nghiệp của bạn phát triển vượt khỏi giới hạn bằng cách áp dụng các công cụ, quy trình và chiến lược cải thiện giá trị và hiệu suất bất động sản.

Bạn đang cần dịch vụ khác?

Hãy làm việc trực tiếp với chúng tôi

Tin tức mới nhất

Chinh phục khát vọng của bạn

Chúng tôi có những con người tài năng mong muốn đạt được khát vọng thành công trong công việc. Vì vậy, nếu bạn đang xây dựng một sự nghiệp trong lĩnh vực bất động sản, được hỗ trợ bởi những đồng nghiệp tuyệt vời và làm việc với các khách hàng tuyệt vời trên toàn thế giới, hãy liên lạc với JLL