Tin tức & báo cáo 
thị trường bất động sản

Liên hệ truyền thông, và truy cập vào các bản tin và báo cáo.

Nghiên cứu
nổi bật

JLL Names Siddharth (Bobby) Mehta Chairman of the Board of Directors

Succeeds Sheila Penrose who will remain as independent director

Đọc thêm


Liên hệ JLL

Xuân Phạm

Trưởng bộ phận Truyền thông và Tiếp thị
+84 8 3911 9395