Văn phòng

Đầu tư hoặc thuê văn phòng, và tạo ra những giá trị cốt lõi cho khách hàng.

Khát vọng của bạn là gì?

Tìm không gian lý tưởng và trải nghiệm tại nơi làm việc để truyền cảm hứng cho nhân viên. Nếu bạn có kế hoạch đầu tư, hãy lắng nghe ý kiến của chuyên gia trong mọi giao dịch mua, bán, và cho thuê tài sản văn phòng.
Xây dựng văn phòng

Khám phá những cơ hội đầu tư văn phòng trên toàn thế giới. Dẫn đầu trong các phân khúc đầu tư bất động sản và tạo ra những không gian mơ ước cho con người.

Tìm kiếm văn phòng

Thiết lập văn phòng đầu tiên, tìm văn phòng mới hoặc chọn một  vị trí chiến lược hơn. Việc cần làm là chọn không gian văn phòng có khả năng thu hút nhân tài và đưa văn hóa doanh nghiệp vào cuộc sống.

Quản lý văn phòng

Cải thiện hiệu suất xây dựng và tiện nghi để tạo ra môi trường hạnh phúc, khỏe mạnh và hòa nhập cho nhân viên. Nâng cao giá trị cho các thương vụ mua bán và sáp nhập trong tương lai.

Thay đổi không gian

Thay đổi cuộc sống ở không gian văn phòng cũ hoặc tạo ra một không gian hoàn toàn mới để giúp nhân viên phát triển. Biến ý tưởng thành hiện thực.

Các dự án
nổi bật

Tìm không gian

JLL đang quản lý nhiều dự án văn phòng và có rất nhiều không gian phù hợp với nhu cầu của bạn

Giao dịch 
nổi bật

Hỏi JLL về văn phòng

Đánh giá và phát triển chiến lược đầu tư, tài sản hoặc hoạt động của bạn