Laura Adams

Lãnh đạo nhân sự toàn cầu, Giải pháp Doanh nghiệp

Laura chịu trách nhiệm về chiến lược "tài năng" của Giải pháp Doanh nghiệp. Đội ngũ của cô đảm bảo JLL tiếp thu, phát triển, gắn kết và khen thưởng một cách hiệu quả những người tài đa dạng, người sẽ định hình tương lai của ngành bất động sản doanh nghiệp.

Chịu trách nhiệm về chiến lược nhân sự và thiết kế tổ chức toàn cầu, Laura đảm bảo các nhà lãnh đạo và quản lý của Giải pháp Doanh nghiệp, thúc đẩy hiệu quả hoạt động, gắn kết và phát triển của một đội ngũ chuyên giúp đỡ khách hàng sáng tạo, định hình và quản lý công việc trong tương lai.

Trước đây, Laura từng là Trưởng phòng Tài năng ở Châu Mỹ, nơi cô lãnh đạo đội ngũ phát động chương trình đào tạo hiệu suất và đào tạo lãnh đạo chính thức đầu tiên, và phát triển và thực hiện các cấu trúc doanh nghiệp sáng tạo.

Trước JLL, Laura là Đối tác Kinh doanh Nhân sự của Ngân hàng Washington Mutual và giữ nhiều vai trò Nhân sự khác nhau tại Diamond Technology Partners, một công ty tư vấn kỹ thuật số toàn cầu.

Laura có bằng Xã hội học từ Đại học Michigan phía đông và bằng M.B.A (thạc sĩ)  từ Đại học Notre Dame.

Laura sống ở Chicago với chồng và bà thích giành thời gian vơi gia đình, tham gia các hoạt động năng động và du lịch.