Laura Adams

Giám đốc nhân sự

Laura chú trọng vào việc giúp JLL trở thành nơi làm việc tuyệt vời – một nơi mà nhân viên cảm thấy được hỗ trợ, được coi trọng và làm việc tốt nhất có thể.

Laura và đội ngũ của cô đảm bảo công ty sở hữu, phát triển, gắn kết và khen thưởng hiệu quả nhiều nhân tài khác nhau, những người góp sức thực hiện mục đích của JLL, đó là định hình tương lai của ngành bất động sản vì một thế giới tốt đẹp hơn. 

Kể từ khi gia nhập JLL vào năm 2004, Laura đã liên tiếp nắm giữ các vị trí lãnh đạo trong tổ chức nhân sự. Cô có nhiều kinh nghiệm trong việc sắp xếp các chương trình nhân sự phù hợp với chiến lược kinh doanh và thúc đẩy chuyển đổi doanh nghiệp trên quy mô lớn, đồng thời cô cũng là người ủng hộ nhiệt tình cho sức khỏe và sự hòa nhập của nhân viên. Trước khi trở thành giám đốc nhân sự, Laura từng làm việc ở vị trí Trưởng nhóm nhân sự của các lĩnh vực kinh doanh Thị trường toàn cầu, Thị trường vốn và Nơi làm việc năng động của JLL. Ngoài ra, Laura cũng là thành viên Hội đồng điều hành toàn cầu của JLL. Đây là bộ phận định hình và đưa ra định hướng chiến lược của công ty.

Trước khi gia nhập JLL, Laura từng là đối tác kinh doanh nhân sự của Ngân hàng Washington Mutual và đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau trong lĩnh vực nhân sự tại Diamond Technology Partners, công ty tư vấn kỹ thuật số toàn cầu.

Laura tốt nghiệp ngành xã hội học tại Đại học Eastern Michigan và sở hữu bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh tại Đại học Notre Dame.